Koulutusten keskitetty koordinointi

Quenticin työturvallisuuden ohjelmistomoduulilla

Quenticillä täytät koulutusvelvollisuutesi moitteettomasti – myös kun työntekijöitä on suuri määrä, näet, kuka tarvitsee minkin pätevyyden ja miten kauan jo hankitut pätevyydet ovat vielä voimassa. Ennakoiden suunnittelet tulevia koulutuksia, koordinoit kollegoiden osallistumista ja dokumentoit kaikki tulokset ymmärrettävästi.

Organisoi yrityskoulutukset.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Tarpeen ja aikataulujen määrittäminen

 • Kattava yleiskuvaus kaikista tarvittavista pätevyystoimenpiteistä, kuten turvallisuuskoulutuksista ja työterveydenhoidon tutkimuksista
 • Tulevat määräajat ja työntekijöihin liittyvien juoksevien voimassaoloaikojen lukeminen
 • Lukuisat esitys- ja suodatinvaihtoehdot takaavat pätevyyssuunnitelman parhaan ylläpidon jopa suurilla tietomäärillä
 • Ensikoulutusten, jatkokoulutusten ja muiden koulutusaikataulujen järjestäminen
 • Koulutuksen puitetietojen hyväksyminen hiiren klikkauksella
 • Kattavan koulutussisällön automaattinen täydentäminen ja suhteessa voimassa oleviin oikeusnormeihin

Valmistele koulutus

Osallistujien kutsuminen

 • Osallistujien luettelointi kätevästi valitsemalla
 • Henkilöryhmien hallinnointi nopeaan integrointiin samanlaisiin aikatauluihin
 • Osallistujien määrän automaattinen tarkastaminen enimmäisohjeen mukaan
 • S-postikutsujen lähettäminen osallistujille vain yhdellä klikkauksella
 • Osallistujien tilan kirjaaminen loppuun saatetun suorituksen jälkeen
 • Nimiluettelot ja henkilökohtaistetut todistukset ovat pyynnöstä valmiina
 • Tulokset ja saadut pätevyydet otetaan mukaan automaattisesti myöhempään koulutussuunnitteluun
 • Laajat pätevyystilastot ja arviointimahdollisuudet

Tulosten dokumentointi


Pätevyydet nähtävissä yhdellä silmäyksellä

Quenticin kompakti pätevyyskoulutussuunnitelma osoittaa sinulle heti koulutussuunnitelmasi kulloisenkin tilan ja luetteloi vielä jäljellä olevat koulutukset. Sen lisäksi voit hallinnoida kaikkia saatuja pätevyyksiä henkilöittäin. Näin voit vahvistaa asianomaiset työntekijät myös jälkikäteen aukottomasti, kuka on saanut minkin pätevyyden ja milloin.

Entistä joustavampi verkkokoulutuksilla

Täydennä koulutushallintaasi paikasta ja ajasta riippumattomilla verkkokoulutuksilla.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Whitepaper ISO 45001

Oletko valmis tutustumaan ISO 45001 ‑standardiin? Näin otat käyttöön uuden työterveyden ja työturvallisuuden standardin. Uusi kansainvälinen standardi työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmille, ISO 45001, on astunut voimaan 12.3.2018. Se tulee korvaamaan edellisen OHSAS 18001 ‑standardin vuoteen 2021 mennessä.

"Saimme yhdistettyä ulkoiset asiantuntijat Quenticiin suoraan ja helposti. Jaetun pääsyoikeuden avulla he pystyvät syöttämään tarkastuksesta juurensa juontaneet riskianalyysit suoraan järjestelmäämme. Siten kaikki osapuolet vetävät yhtä köyttä."