Riskien arvioinnit

Quenticin työturvallisuuden ohjelmistomoduulilla

Kunkin riskiarvion tavalliset vaiheet suoritat Quenticin avulla jo melkein intuitiivisesti. Seuraa yksinkertaisesti ohjelmistorajapintaa ja tunnista olemassa olevat riskit, suorita riskiarvio ja määritä tarvittavat turvatoimenpiteet. Automatisoidut toiminnot yksinkertaistavat menettelyäsi, niin että voit valmistella valmiin asiakirjan.

Riskiarvion laatiminen.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Määrää soveltamisala

 • Riskianalyysien suorittaminen toimiin, yritysaloihin ja työmenetelmiin
 • Mallipohjat samanlaisten riskiarviointien laatimiseen
 • Vastuuhenkilöiden osoittaminen, esim. arvosteluihin, ja tiedottaminen s-postilla
 • Offline-toiminto mahdollistaa riskianalyysit myös ilman suoraa yhteyttä Quenticiin
 • Riskien siirtäminen esivalmistelluista luetteloista
 • Omien riskien lisääminen ja muiden työntekijöiden valmistaminen jälleenkäyttöön
 • Riskiarvio 3 tekijän menetelmän mukaan, eli vaikutuksen, taajuuden ja todennäköisyyden huomiointi.
 • Riskitilanteiden kuvien tarjoaminen

Riskien dokumentointi

Johda suojelutoimenpiteet

 • Suositeltujen suojelutoimenpiteiden automaattinen huomiointi kunkin riskin osalta
 • Tarvittaessa muiden teknisten, organisatoristen ja henkilökohtaisten suojatoimenpiteiden täydentäminen
 • Kunkin turvatoimenpiteen toimeenpanotila tarjoaa avoimuutta toimenpiteiden suorittamisen osalta
 • Riskien erityinen uudelleenarviointi turvatoimenpiteiden toteuttamisen mukaan
 • Riskiarvioinnin siirtäminen hiiren klikkauksella standardoidussa painomuodossa
 • Valmis riskiarviointi valmistetaan asianomaisille käyttäjille suoraan heidän henkilökohtaisessa lyhyessä katsauksessaan
 • Version hallinta tekee sisällöllisistä päivityksistä avoimia

Valmiin asiakirjan valmistelu

Ajantasaisuuden varmistaminen arvosteluilla

Jotta kaikki riskiarvioittesi ilmoitukset pysyisivät ajantasaisina, Quentic lähettää pyynnöstä automaattisia muistutuksia jatkokäsittelyä varten. Dokumentoit jokaisen arvostelun, jonka suoritat, avoimesti tuloksineen. Jokaisen riskiarvion tietosarjahistoria selvittää sinulle myös jälkikäteen, mihin muutoksiin on ryhdytty.

Vaaralliset aineet riskien arvioinnit

Erityisesti vaarallisiin aineisiin tarkoitetut riskiarviot organisoit Quentic-moduulissa Vaaralliset aineet.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Whitepaper ISO 45001

Oletko valmis tutustumaan ISO 45001 ‑standardiin? Näin otat käyttöön uuden työterveyden ja työturvallisuuden standardin. Uusi kansainvälinen standardi työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmille, ISO 45001, on astunut voimaan 12.3.2018. Se tulee korvaamaan edellisen OHSAS 18001 ‑standardin vuoteen 2021 mennessä.

"Saimme yhdistettyä ulkoiset asiantuntijat Quenticiin suoraan ja helposti. Jaetun pääsyoikeuden avulla he pystyvät syöttämään tarkastuksesta juurensa juontaneet riskianalyysit suoraan järjestelmäämme. Siten kaikki osapuolet vetävät yhtä köyttä."