Käyttö- ja turvallisuusohjeet heti saatavilla

Quenticin työturvallisuuden ohjelmistomoduulilla

Käyttöohjeen laatiminen.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Vahvista soveltamisala

 • Riskianalyysien suorittaminen toimiin, yritysaloihin ja työvälineisiin, kuten koneisiin ja laitteisiin
 • Käyttöohjeiden eri tyyppien luokitus
 • Mallipohjien käyttäminen sisällön hyväksymiseksi automaattisesti
 • Ihmiselle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen yksilöinti
 • Suojelutoimenpiteiden kuvaaminen jäsennellysti
 • Tietojen merkitseminen häiriöistä, ensiavusta ja kunnossapidosta
 • Kaikkien huomautuslausekkeiden ja kuvamerkkien laatiminen kätevästi hiiren klikkauksella kansainvälisen ISO 7010:2019 -standardin mukaisesti

Ohjeiden antaminen

Asiakirjan luominen ja jakaminen

 • Asiakirja napin painalluksella ilmoitettavaksi tai välitettäväksi
 • Standardoitu selkeä asettelu
 • Työntekijät voivat hakea itselleen tärkeät käyttöohjeet suoraan henkilökohtaisessa näkymässään
 • Automaattinen ilmoitus toistuvista seurannoista valittavissa olevan syklin mukaan
 • Katselmusten suorittaminen ja läpinäkyvästi kuvaaminen
 • Kaikkien tietojen ajantasaisuuden varmistaminen
 • Versionhallinta luo selvyyttä asiakirjojen säilytykseen

Säännöllisten päivitysten suorittaminen


Vaivan säästäminen mallipohjilla

Mallipohjien avulla voit laatia nopeasti useita samankaltaisia käyttöohjeita. Voit luoda omia mallipohjia muiden käytettäväksi. Myös mallipohjien muuttaminen jälkeenpäin on helppoa. Vain muutamalla klikkauksella saat siirrettyä tiedon kaikille asianosaisille.

Vaaralliset aineet käyttöohjeet

Erityisesti vaarallisille aineille tarkoitetut käyttöohjeet organisoit Quenticin moduulissa Vaaralliset aineet.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin työturvallisuusmoduulin ominaisuuksia

Riskien arvioinnit

Kunkin riskiarvion tavalliset vaiheet suoritat Quenticin avulla jo melkein intuitiivisesti. Seuraa yksinkertaisesti ohjelmistorajapintaa ja tunnista olemassa olevat riskit, suorita riskiarvio ja määritä tarvittavat turvatoimenpiteet. Automatisoidut toiminnot yksinkertaistavat menettelyäsi, niin että voit valmistella valmiin asiakirjan.

Hae lisätietoja

Koulutusten keskitetty koordinointi

Quenticillä täytät koulutusvelvollisuutesi moitteettomasti – myös kun työntekijöitä on suuri määrä, näet, kuka tarvitsee minkin pätevyyden ja miten kauan jo hankitut pätevyydet ovat vielä voimassa. Ennakoiden suunnittelet tulevia koulutuksia, koordinoit kollegoiden osallistumista ja dokumentoit kaikki tulokset ymmärrettävästi.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

"Yhdellä silmäyksellä voi nähdä, kuka johtohenkilö on tekemisissä yksittäisen prosessin ja dokumentin kanssa. Tämä on hyvin hyödyllistä päivittäisessä työssämme."

X