Kiinnostavat koulutussisällöt

Quenticin verkkokoulutuksetohjelmistomoduulilla

Verkkokoulutus tarjoaa paljon mahdollisuuksia kiinnostavan ja elävän sisällön tekemiseen. Sisällön suunnittelussa voidaan ottaa huomioon eri aihepiirien ja teemojen vaatimukset oppimiselle. Sisällöt voidaan toteuttaa niin, että oppimismotivaatio ja oppimistulokset saadaan hyviksi. Verkkokoulutukseen voidaan myös yhdistää joustavasti erilaisia tiedon esitystapoja.

Quenticin avulla suunnittelet inspiroivia koulutuksia helposti

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Saatavilla olevien sisältöjen ottaminen

 • Saatavilla olevien asiakirjojen liittäminen itsenäisinä koulutuksina 
 • Valmiiden diasarjojen, esim. MS PowerPointista, tuominen koottuina ZIP-arkistona 
 • SCORM-sisältöjen täysipainoinen liittäminen, mukaan luettuina kaikki vuorovaikutteiset tavallisten e-oppimisstandardien elementit
 • Uusien oppimisyksiköiden kokoaminen Quenticillä
 • Kuvien (kaikki tavalliset formaatit) ja videoiden (MP4) upottaminen multimediaopetuskokemuksiin 
 • Lisätekstiohjeiden integrointi

Omien sisältöjen laatiminen

Ymmärryskysymysten muotoileminen

 • Valinnaisia opiskelusaavutusten kontrolleja henkilökohtaisilla sisällöillä
 • Saatavilla olevien kysymysten ja vastausten tuonti kätevästi CSV- tai Excel-tiedostoilla 
 • Koekysymyksiä, jotka ovat SCORM-sisältöjen kiinteä osatekijä, liitetään automaattisesti arviointeihin EcoWEbDeskissä
 • Selvästi jaotellut vastuut verkkokoulutuksetten hoitoon 
 • Vahvistetut arviointisyklit huolehtivat oikea-aikaisista muistutuksista 
 • Arviointitulosten kirjaaminen avoimesti ja ryhtyminen sisällöllisiin muutoksiin vaivatta

Sisältöjen tarkastaminen säännöllisesti


Ammattitaitoinen ja ajankohtainen: koulutussisältömme sinulle

Tarvitsetko koulutussisältöjä HSE-teemoihisi? Valitse valmiiden koulutusten valikoimastamme, joka ulottuu paloturvallisuudesta oikeiden henkilönsuojainten ja vaarallisten aineiden turvallisen käsittelyn kautta aina terveelliseen työskentelyyn toimistotyöpaikalla. Jos toivomasi teema ei ole saatavilla, laadimme sinulle yhdessä asiantuntijoidemme kanssa mielellämme muita koulutussisältöjä.

Valmiit koulutussisällöt Quenticissä

Valmistelemme mielellämme kokonaisia koulutussisältöjä. Valittavana on laaja teemojen kirjo.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

HSE-ohjelmisto urakoitsijoiden hallintaan

Yritys on aina vastuussa tiloissaan toimivista ulkopuolisten yritysten työntekijöistä. Lue, kuinka työturvallisuusjohtamisen ohjelmisto minimoi ulkopuolisten yritysten hallinnan riskit.

"Quentic: Vähemmän stressiä. Enemmän laatua."