Työntekijöiden verkkokoulutukset

Quenticin verkkokoulutuksetohjelmistomoduulilla

Quentic tarjoaa sinulle helpon käyttöliittymän työntekijöiden koulutusten järjestämiseen ja seurantaan. Voit käyttää keskitettyjä verkkokoulutuksia jakamaan tietoa helposti ja nopeasti tietoa tai koulutuksia tarvitseville. Voit vaivattomasti rakentaa erilaisia koulutuksia ja aina virallisiin pätevyyksien suorittamiseen saakka.

Verkkokoulutuksien organisointi.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Koulutusteemojen määrittäminen

 • Multimediakoulutussisältöjen (kuva, video, SCORM) laatiminen mm. seuraavista aiheista: palosuojelu, pako- ja pelastustiet, kuvaruututyöpaikat, ensiapu 
 • Pätevyyksien myöntäminen, joiden hankkiminen dokumentoidaan myöhemmin verkko-opetukseen osallistuneille automaattisesti
 • E-oppiminen mahdollistaa kaikille työntekijöille ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen
 • Valinnaiset näyttöajat diaa kohti estävät sisältöjen yli hyppäämisen 
 • Oppimistulosten valvonnan muuntaminen tarpeen mukaan 
 • Osallistujakysely opetuksen lopussa tai vaihdannaisesti sisältöesityksen kanssa
 • Ehdot osallistujien menestyksen arvioimiseksi ja kertaamisen määrittämiseksi

Esitystavan valitseminen

Kurssikysymysten määrittäminen

 • Kysymykset ja vastaukset (monivalinta) oppimistulosten valvontaan lisättäviksi 
 • Avoimet kysymykset mahdollisia, esim. hätänumeroiden tuntemuksen testaamiseksi 
 • Satunnaiskysymykset: poikkeava kysymysvalinta ja -järjestys koulutuksen eri toteutuksissa. 
 • Esitettyjen vastausmahdollisuuksien määrä ja järjestys
 • Verkkokoulutuksetten saattaminen kaikkien työntekijöiden tai ainoastaan valikoidun osallistujapiirin saataville teemoittain 
 • Hyväksymissäännöt: Työntekijöiden koulutukset saatetaan automaattisesti käyttöön heti, kun luovutus on kirjattu 
 • Kukin osallistuja suorittaa kyselyn mukavasti omasta henkilökohtaisesta näkymästään 
 • Osallistujapyyntöjen valinnainen lähettäminen s-postitse; sisältää linkin kulloiseenkin verkkokoulutukseen

Verkkokoulutuksen saattaminen valmiiksi


Keskitetty koulutussuunnittelu

Quenticillä pystyt järjestelemään verkkokoulutuksia sekä paikan päällä organisoitavia koulutuksia. Kaikki tiedot koulutuksen tarpeisiin virtaavat keskitetysti moduulin "työturvallisuus" käytännölliseen koulutussuunnitelmaan. Tästä voit koota ja lukea aina ajantasaisesti, mitä koulutuksia – riippumatta siitä, onko ne järjestetty paikan päällä tai verkossa – kukin tarvitsee.

Johdonmukainen sisältö, johdonmukainen muoto

Quentic tarjoaa sinulle eri tapoja saada sopivia ohjesisältöjä.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

HSE-ohjelmisto urakoitsijoiden hallintaan

Yritys on aina vastuussa tiloissaan toimivista ulkopuolisten yritysten työntekijöistä. Lue, kuinka työturvallisuusjohtamisen ohjelmisto minimoi ulkopuolisten yritysten hallinnan riskit.

"Quentic: Vähemmän stressiä. Enemmän laatua."