Työntekijöiden verkkokoulutukset

Quenticin verkkokoulutuksetohjelmistomoduulilla

Verkkokoulutuksien organisointi.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Koulutusteemojen määrittäminen

 • Multimediakoulutussisältöjen (kuva, video, SCORM) laatiminen mm. seuraavista aiheista: palosuojelu, pako- ja pelastustiet, kuvaruututyöpaikat, ensiapu 
 • Pätevyyksien myöntäminen, joiden hankkiminen dokumentoidaan myöhemmin verkko-opetukseen osallistuneille automaattisesti
 • E-oppiminen mahdollistaa kaikille työntekijöille ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen
 • Valinnaiset näyttöajat diaa kohti estävät sisältöjen yli hyppäämisen 
 • Oppimistulosten valvonnan muuntaminen tarpeen mukaan 
 • Osallistujakysely opetuksen lopussa tai vaihdannaisesti sisältöesityksen kanssa
 • Ehdot osallistujien menestyksen arvioimiseksi ja kertaamisen määrittämiseksi

Esitystavan valitseminen

Kurssikysymysten määrittäminen

 • Kysymykset ja vastaukset (monivalinta) oppimistulosten valvontaan lisättäviksi 
 • Avoimet kysymykset mahdollisia, esim. hätänumeroiden tuntemuksen testaamiseksi 
 • Satunnaiskysymykset: poikkeava kysymysvalinta ja -järjestys koulutuksen eri toteutuksissa. 
 • Esitettyjen vastausmahdollisuuksien määrä ja järjestys
 • Verkkokoulutuksetten saattaminen kaikkien työntekijöiden tai ainoastaan valikoidun osallistujapiirin saataville teemoittain 
 • Hyväksymissäännöt: Työntekijöiden koulutukset saatetaan automaattisesti käyttöön heti, kun luovutus on kirjattu 
 • Kukin osallistuja suorittaa kyselyn mukavasti omasta henkilökohtaisesta näkymästään 
 • Osallistujapyyntöjen valinnainen lähettäminen s-postitse; sisältää linkin kulloiseenkin verkkokoulutukseen

Verkkokoulutuksen saattaminen valmiiksi


Keskitetty koulutussuunnittelu

Quenticillä pystyt järjestelemään verkkokoulutuksia sekä paikan päällä organisoitavia koulutuksia. Kaikki tiedot koulutuksen tarpeisiin virtaavat keskitetysti moduulin "työturvallisuus" käytännölliseen koulutussuunnitelmaan. Tästä voit koota ja lukea aina ajantasaisesti, mitä koulutuksia – riippumatta siitä, onko ne järjestetty paikan päällä tai verkossa – kukin tarvitsee.

Johdonmukainen sisältö, johdonmukainen muoto

Quentic tarjoaa sinulle eri tapoja saada sopivia ohjesisältöjä.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin verkkokoulutuksetmoduulin ominaisuuksia

Verkkokoulutukset vierailijoille ja muille yrityksille

Toimitiloissasi työskentelevä tai vieraileva ulkopuolisten yritysten henkilökunta tarvitsee myös tietoa oikeista ja turvallisista toimintatavoista. Quentic verkkokkoulutukset -ohjelmistomoduulissa on mahdollista järjestää erilliset koulutukset näitä tilanteita varten ja varmistaa, että tieto on myös sisäistetty. Tämä tekee ulkoisten resurssien käytön entistä helpommaksi.

Hae lisätietoja

Kiinnostavat koulutussisällöt

Verkkokoulutus tarjoaa paljon mahdollisuuksia kiinnostavan ja elävän sisällön tekemiseen. Sisällön suunnittelussa voidaan ottaa huomioon eri aihepiirien ja teemojen vaatimukset oppimiselle. Sisällöt voidaan toteuttaa niin, että oppimismotivaatio ja oppimistulokset saadaan hyviksi. Verkkokoulutukseen voidaan myös yhdistää joustavasti erilaisia tiedon esitystapoja.

Hae lisätietoja

Koulutustodistukset

Quenticillä voit järjestää helposti koulutuksia, joihin liittyy todistuksia ja tutkintoja vaativia pätevöittämisiä. Näet osallistujat ja pystyt seuraamaan heidän edistymistään ja pätevöitymistään. Yksittäinen osallistuja saa myös tarvitsemansa todistukset sertifikaateista tai suoritetuista koulutuksista joustavasti.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

Voith

Kuinka taata tehokas ympäristön- ja resurssienhallinta useissa toimipaikoissa ympäri maailman? Maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni Voith on soveltanut tätä käytäntöön menestyksekkäästi Quenticin avulla jo …

Lue menestystarina

Quentic Verkkokoulutukset

Kouluta työntekijöitäsi joustavasti ja paikasta riippumatta! Katso videolta, kuinka valmistelet koulutuksia ja koulutat työntekijöitä, vierailijoita ja vierasyhtiöitä tehokkaasti ja todistettavasti verkkokoulutuksena …

Katso video

Whitepaper: ulkopuolisten yritysten turvallisuusjohtaminen

Ulkopuolisten yritysten käyttö nostaa aina turvallisuusriskiä. Lue, kuinka vähennät riskiä työskennellessäsi yhdessä urakoitsijoiden kanssa ja kuinka lisäät oman tiimisi turvallisuutta.

Lataa whitepaper
Resursseihin

"Quenticistä saimme keskitetyn ja vakaan työkalun, jossa kaikki tiedot ovat selvästi ja yksinkertaisesti jäsenneltyinä ja jossa kaikkien dokumenttien hallinta tapahtuu systemaattisesti."

X