Prosessidiagrammit: läpinäkyviä ja interaktiivisia

Quenticin prosessien ohjelmistomoduulilla

Prosessin hyvä visualisointi auttaa kuvaamaan selkeästi ja ymmärrettävästi mitä organisaatiossa tapahtuu. Quenticin avulla voit tehdä havainnollisia visualisointeja, joiden avulla asiat tulevat helposti ymmärrettäviksi. Quentic noudattaa eEPK -mallia ja voit laatia sen vuoksi intuitiivisesti laadukkaita prosessidiagrammeja, joissa on myös huomioitu interaktiivisuus käyttäjän kanssa.

Laadi prosessidiagrammi.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Prosessielementtien valinta

 • Laajennettujen tapahtumaohjattujen prosessiketjujen tavallisen standardin symboliikka 
 • Kaikkien elementtien sijoittaminen raahaamalla ja pudottamalla 
 • Tapahtumien ja toimintojen kuten asianomaisten organisaatioyksikköjen ja paikkojen kuvaaminen 
 • Prosessin muutoksessa käytettävien asiakirjojen, työkalujen ja dataobjektien osoittaminen
 • Prosessielementtien liittymien ja liitosten (konnektorit JA, TAI, XOR) yhdistäminen toisiinsa ja kulkujen osoittaminen 
 • Älykäs graafinen suuntaus luo viehättäviä vuokaavioita käden käänteessä 
 • Diagrammin laajennukset mahdollisia yksinkertaisesti ja joustavasti jälkikäteen

Yhteyksien luominen

Objektien liittäminen

 • Kunkin prosessidiagrammin osia voidaan linkittää toimintoihin ja tietueisiin Quenticistä
 • Luo suoran yhteyden prosessivaiheiden ja vastuuhenkilön välille
 • Mahdollistaa sen, että jokaiseen prosessivaiheeseen kutsutaan sopiva tehtäväalue Quenticissä, sekä tarvittavien asiakirjojen avaamisen heti
 • Prosessidiagrammin laatiminen PDF:nä napin painalluksella 
 • Säännelty hyväksymismenettely ja helposti luettava versionhallinta 
 • Työntekijöiden käyttöön saaminen seuraa hyväksymistä automaattisesti ja mahdollistaa diagrammin interaktiivisen käytön prosessivaihteiden toimeenpanemiseksi heti

Valmiin kuvion valmistelu


Tallenna kerran, jaa useammin

Laatiessasi prosessidiagrammin PDF:nä tämä tallennetaan – muiden raporttien tapaan – automaattisesti keskitettyyn Quenticin asiakirjahallintoon. Tämä tarjoaa sen edun, että kaikki tärkeät HSE- ja CSR-asiakirjat ovat järjestelmässä yhdessä ja voidaan antaa linkittämällä eri yritysalojen saataville rinnakkain.

Hyväksyminen ja versionhallinta

Quenticissä on ajateltu myös prosessikuvioidesi tarkastamista ja edelleen kehittämistä.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Yhdellä silmäyksellä voi nähdä, kuka johtohenkilö on tekemisissä minkin prosessin ja dokumentin kanssa. Tämä on hyvin hyödyllistä päivittäisessä työssämme."