Prosessin toimeenpano vaatimusten mukaan

Quenticin prosessien ohjelmistomoduulilla

Quenticin prosessit tukee sinua prosessin laatimisessa ja visualisoinnissa. Laadi selvät toimintaohjeet, jotka auttavat työntekijöitä suorittamaan tehtävänsä kuvausten mukaisesti vaatimukset täyttäen. Eikä tässä vielä kaikki: prosessidiagrammeja voidaan käyttää interaktiivisesti, minkä ansiosta käyttäjien on helpompi muuttaa määritellyt vaiheet konkreettisiksi toimiksi.

Prosessikuvauksesta toimeenpanoon.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Interaktiivisten prosessidiagrammien käyttäminen

 • Prosessidiagrammien linkittäminen suoraan ammattialueiden ja toimintojen kanssa Quenticistä
 • Kuvioiden prosessivaiheet ovat näin toteutettavissa hiiren klikkauksella
 • Mahdollistaa välittömän siirtymisen teoreettisesta mallista käytännön prosessin toimeenpanoon
 • Prosessiselaimen avulla kaikkien työntekijöiden on mahdollista pyytää ratkaisevia ohjeita 
 • Navigoi kätevästi prosessikuvauksissa ja hae yksittäisten prosessien kuvioita 
 • Edeltävän ja myöhemmän prosessin vuorottelu hiiren klikkauksella

Prosessikuvausten hakeminen

Linkitettyjen objektien tarkastelu

 • Liitetyistä organisaatioyksiköistä, toimipaikoista, toimista annettujen reaaliaikaisten tietojen lukeminen, esim. ketkä henkilöt ovat tällä hetkellä mukana 
 • Tarvittavien asiakirjojen, kuten yksityiskohtaisten ohjeiden, avaaminen suoraan ajantasaisimmassa versiossa prosessidiagrammista 
 • Prosessivaiheelle osoitettujen työkalujen ja dataobjektien, esim. vaarallisen aineen 
 • tai auditointitietueen hakeminen Quenticissä
 • Prosessikuvauksesta toimeenpanoon. Asianomaisten toimien suorittaminen heti linkitetyissä Quentic-komponenteissa: sisältöjen tarkastaminen (esim. vaarallisten aineiden hyväksyminen), tietojen käsittely (esim. auditoinnin suunnittelu), suoritettujen toimien dokumentointi (esim. toimenpiteiden toteuttaminen)
 • Muut käsittelyohjeet käyttäjille voidaan sijoittaa suoraan tietueisiin 
 • Siirry vain yhdellä klikkauksella takaisin prosessidiagrammiin myöhemmän prosessinkulun seuraamiseksi

Prosessivaiheiden toimeenpano


Integroiva hallinta

Joustava linkitys prosessidiagrammien ja muiden Quentic-toimintojen välillä on tyypillinen monipuolisen HSE-ohjelmiston piirre. Käyttökelpoiset poikkiyhteydet saat aikaan myös kaikissa muissa Quentic-moduuleissa ja tällä tavalla tuot yhteen ammattialueet, tehtävät ja vastuuhenkilöt. Tulos: kattava yleiskatsaus, optimoitu yhteistyö ja vähemmän työtä datanhoidossa.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

INEOS Köln

Nolla onnettomuutta ja nolla ympäristöongelmaa: tämä on kemianalan yrityksen INEOS Kölnin tavoite. Lue, kuinka Quentic on auttanut vaarallisten aineiden rekisterin luomisessa ja läheltä piti -tilanteiden …

Lue menestystarina

Quentic Prosessit

Tarjoa perehdytys selkeillä toimintaohjeilla, jotta jokainen työntekijä tietää, miten hänen kuuluu suorittaa tehtävänsä. Videolta näet, kuinka optimoit yrityksesi prosessit Quenticin avulla.

Katso video

Pirelli Deutschland

Kuinka täyttää tiukat oikeudelliset vaatimukset ja auditoinnit autoteollisuuden toimittajana ja pysyä samalla kilpailukykyisenä? Lue, kuinka Pirelli on onnistunut tässä Quenticin avulla.

Lue menestystarina
Resursseihin

"Yhdellä silmäyksellä voi nähdä, kuka johtohenkilö on tekemisissä minkin prosessin ja dokumentin kanssa. Tämä on hyvin hyödyllistä päivittäisessä työssämme."

X