Hallintaohjelmien ohjaaminen, tavoitteiden saavuttaminen

Quenticin Riskit ja auditoinnit -ohjelmistomoduulilla

Hallintaohjelman luominen.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Ohjelman määrittely

 • Ohjelman sisällön, keston ja vaikutusalan kuvaaminen 
 • Keskeisten tietojen luominen kaikille asianomaisille henkilöille 
 • Sopiva kaikentyyppisille hallintaohjelmille
 • Ohjelman konkretisointi yksittäisten ympäristötavoitteiden, kestävän kehityksen tavoitteiden jne. avulla 
 • Yksiselitteisten määräaikojen ja velvollisuuksien määrittäminen kullekin tavoitteelle 
 • Määrällisten ja laadullisten tavoiteasettelujen ottaminen mukaan

Tavoitteiden asettaminen

Toimenpiteiden liittäminen

 • Operatiivisten toimenpiteiden määrittäminen tavoitteiden saavuttamiseksi 
 • Suora siirto asianomaisille kollegoille toimeenpantavaksi Quenticin ja järjestelmäsähköpostien kautta 
 • Selkeä tietorakenne luo avoimuutta kaikin puolin
 • Muuntamisen edistyminen lasketaan automaattisesti toimenpiteiden avulla
 • Kulloinenkin tila havaittavissa tavoitteittain ja koko ohjelmalle yhdellä silmäyksellä 
 • Saavutettujen vaikutusten, esim. kustannussäästöjen, selvittäminen 
 • Tavoitearvojen ja tosiasiallisten arvojen vertailu, poikkeamien osoittaminen

Toimeenpano ja vaikutusten tavoittelu


Quentic – verkotettu järjestelmä

Kustakin hallintaohjelmastasi voit johtaa suoraan toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteiden vastuuhenkilöt hallinnoivat sitten kaikkia toimenpiteitä Quentic-perusjärjestelmässä keskitetysti. Molempien työalojen älykkäällä linkittämisellä ja yhtenäisten tietorakenteiden ansiosta lisäarvokäsittelyt ja päällekkäisyydet vältetään ja tietojen laatua parannetaan.

Toimenpiteiden tehokas hallinnointi

Toimenpiteet ovat läheisesti liitoksissa ohjelman suunnitteluusi ja niitä hallinnoidaan Quenticissä keskitetysti.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin Riskit ja auditoinnit -moduulin ominaisuuksia

Auditointien järjestäminen parhaalla tavalla

Onko sisäinen auditointi luvassa? Milloin onkaan toimipaikan tarkastus? Entä seuraava sertifiointi esim. standardin ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 tai ISO 45001 mukaan? Quenticillä organisoit kunkin auditointiaikataulun määräaikaan mennessä ja perusteellisesti. Kokoat tarvittavat tiedot ja kysymysluettelot keskitetysti ja toimitat kaikille osallistujille parhaan lähtökohdan auditoinnin suorittamiseen.

Hae lisätietoja

Auditointiraportit ja auditointiasiakirjat

Jos olet suorittanut auditoinnin, Quentic helpottaa tulosten dokumentointia ymmärrettävästi. Sen mukaan, onko ohjeet toimeenpantu vaatimustenmukaisesti, ovatko suositukset ilmaistavissa tai poikkeamat vahvistettavissa, asianmukaiset korjaus- ja ennaltaehkäisytoimenpiteet käynnistyvät heti. Täysi auditointiraportti mukaan luettuina kaikki vaatimukset, arvioinnit ja parannukset ovat sinun käsissäsi pian sen jälkeen.

Hae lisätietoja

Näkökohtien ja riskien arvioinnit

Aspektien ja riskien arviointiin, jotka ovat myös ISO 9001:n ja 14001:n keskipisteessä, Quentic tarjoaa sinulle käyttöön jäsennellyn menettelyn. Selvitä ympäristönäkökohdat, puntaroi tuotannon edellytyksiä tai arvioi työntekijöiden turvallisuutta. Päätteeksi saat selkeän arvointimatriisin, joka osoittaa kulloisenkin toimintatarpeen, tai eri sijaintipaikkojen ja osastojen tulosten vertailun.

Hae lisätietoja

"Jos tuntee yhden, tuntee kaikki: Quentic on intuitiivisesti ohjattavissa ja yksinkertainen käyttää. Jos tuntee yhden moduulin rakenteen, löytää heti perille myös kaikissa muissa moduuleissa."

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

Oerlikon Metco

Mitä etuja Quentic tarjoaa laatujohtajalle päivittäisessä käytössä? Gabriele Schwarz, Oerlikon Metco GmbH:n laatujohtaja kertoo videolla kokemuksistaan HSE-ohjelmistosta.

Katso video

Quentic Riskit ja auditoinnit

Joustavuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta yrityksesi prosessien valvontaan. Videolta näet, kuinka Quentic tukee sinua kaikissa sisäisten ja ulkoisten auditointien vaiheissa.

Katso video

Pirelli Deutschland

Kuinka täyttää tiukat oikeudelliset vaatimukset ja auditoinnit autoteollisuuden toimittajana ja pysyä samalla kilpailukykyisenä? Lue, kuinka Pirelli on onnistunut tässä Quenticin avulla.

Lue menestystarina
Resursseihin

X