Näkökohtien ja riskien arvioinnit

Quenticin Riskit ja auditoinnit -ohjelmistomoduulilla

Aspektien ja riskien arviointiin, jotka ovat myös ISO 9001:n ja 14001:n keskipisteessä, Quentic tarjoaa sinulle käyttöön jäsennellyn menettelyn. Selvitä ympäristönäkökohdat, puntaroi tuotannon edellytyksiä tai arvioi työntekijöiden turvallisuutta. Päätteeksi saat selkeän arvointimatriisin, joka osoittaa kulloisenkin toimintatarpeen, tai eri sijaintipaikkojen ja osastojen tulosten vertailun.

Aspektien ja riskien arviointien suorittaminen.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Aspektien määrittäminen

 • Aspektien, esim. materiaalin tai energian kulutuksen, määrittäminen säännölliseen arviointiin. 
 • Käyttökelpoinen kaikilla HSE:n ja CSR:n aihealueilla 
 • Joustava tietorakenne mahdollistaa tarkan soveltamisen yrityksesi aspekteihin
 • Soveltuvat arviointiasteikot kullekin aspektille 
 • Asteikkoarvojen ja arviointien jaottelu tarpeen mukaan automaattiselle laskennalle
 • Perusjoukkojen sekä tulkintojesi ja signaalivärien vahvistaminen

Arviointiperusteiden vahvistaminen

Riskiarvioinnin suorittaminen

 • Aspektien tarkastelu moniulotteisesti ja liittäminen sijaintipaikkojen, toiminta-alojen ja työskentelyvälineiden yhteyteen 
 • Aspektien arvioiminen helposti valitsemalla valikosta asianomaiset skaala-arvot 
 • Menettely varmistaa vertailukelpoiset riskiarvioinnit ajanjaksolla eri yritystoiminta-aloille
 • Välitön tulosten ilmoittaminen valinnan mukaan prosentti- tai pistearvoina 
 • Ilmoittaminen raporttina, kompakti tai yksityiskohtainen arviointimatriisi 
 • Muutamalla hiiren klikkauksella myös monitahoiset arvioinnit aspektien kehittämiseen ajan saatossa ja yli yritystoiminta-alojen 
 • Riskinhallinnan tukeminen aspektianalyysin kautta

Tulosten arviointi


Keskitetysti määritelty, moninkertaisesti käytetty

Sinun tarvitsee määritellä haluamasi aspektit ja arviointiperusteet vain yhden ainoan kerran keskitetysti Quenticissä. Sitten tämä toistokäyttö on sinun ja kollegoittesi käytössä. Tällä tavalla turvataan standardoitu ja nopea menettely kaikissa aspekti- ja riskiarvioinneissa.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Jos tuntee yhden, tuntee kaikki: Quentic on intuitiivisesti ohjattavissa ja yksinkertainen käyttää. Jos tuntee yhden moduulin rakenteen, löytää heti perille myös kaikissa muissa moduuleissa."