Näkökohtien ja riskien arvioinnit

Quenticin Riskit ja auditoinnit -ohjelmistomoduulilla

Aspektien ja riskien arviointien suorittaminen.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Aspektien määrittäminen

 • Aspektien, esim. materiaalin tai energian kulutuksen, määrittäminen säännölliseen arviointiin. 
 • Käyttökelpoinen kaikilla HSEQ:n ja ESG:n aihealueilla 
 • Joustava tietorakenne mahdollistaa tarkan soveltamisen yrityksesi aspekteihin
 • Soveltuvat arviointiasteikot kullekin aspektille 
 • Asteikkoarvojen ja arviointien jaottelu tarpeen mukaan automaattiselle laskennalle
 • Perusjoukkojen sekä tulkintojesi ja signaalivärien vahvistaminen

Arviointiperusteiden vahvistaminen

Riskiarvioinnin suorittaminen

 • Aspektien tarkastelu moniulotteisesti ja liittäminen sijaintipaikkojen, toiminta-alojen ja työskentelyvälineiden yhteyteen 
 • Aspektien arvioiminen helposti valitsemalla valikosta asianomaiset skaala-arvot 
 • Menettely varmistaa vertailukelpoiset riskiarvioinnit ajanjaksolla eri yritystoiminta-aloille
 • Välitön tulosten ilmoittaminen valinnan mukaan prosentti- tai pistearvoina 
 • Ilmoittaminen raporttina, kompakti tai yksityiskohtainen arviointimatriisi 
 • Muutamalla hiiren klikkauksella myös monitahoiset arvioinnit aspektien kehittämiseen ajan saatossa ja yli yritystoiminta-alojen 
 • Riskinhallinnan tukeminen aspektianalyysin kautta

Tulosten arviointi


Keskitetysti määritelty, moninkertaisesti käytetty

Sinun tarvitsee määritellä haluamasi aspektit ja arviointiperusteet vain yhden ainoan kerran keskitetysti Quenticissä. Sitten tämä toistokäyttö on sinun ja kollegoittesi käytössä. Tällä tavalla turvataan standardoitu ja nopea menettely kaikissa aspekti- ja riskiarvioinneissa.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin Riskit ja auditoinnit -moduulin ominaisuuksia

Auditointien järjestäminen parhaalla tavalla

Onko sisäinen auditointi luvassa? Milloin onkaan toimipaikan tarkastus? Entä seuraava sertifiointi esim. standardin ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 tai ISO 50001 mukaan? Quenticillä organisoit kunkin auditointiaikataulun määräaikaan mennessä ja perusteellisesti. Kokoat tarvittavat tiedot ja kysymysluettelot keskitetysti ja toimitat kaikille osallistujille parhaan lähtökohdan auditoinnin suorittamiseen.

Hae lisätietoja

Auditointiraportit ja auditointiasiakirjat

Jos olet suorittanut auditoinnin, Quentic helpottaa tulosten dokumentointia ymmärrettävästi. Sen mukaan, onko ohjeet toimeenpantu vaatimustenmukaisesti, ovatko suositukset ilmaistavissa tai poikkeamat vahvistettavissa, asianmukaiset korjaus- ja ennaltaehkäisytoimenpiteet käynnistyvät heti. Täysi auditointiraportti mukaan luettuina kaikki vaatimukset, arvioinnit ja parannukset ovat sinun käsissäsi pian sen jälkeen.

Hae lisätietoja

Hallintaohjelmien ohjaaminen, tavoitteiden saavuttaminen

Quenticillä määrität hallintaohjelmiesi suunnan. Riippumatta siitä, onko kyseessä ympäristöohjelma, työsuojelun vuotuinen tehtäväluettelo, tuotekehityssuunnitelma vai kestävän kehityksen ohjelma – sinä päätät menettelystä ja voit sitten lukea kätevästi joka vaiheessa, miten pitkällä toimeenpano on ja mihin vaikutuksiin tähdätään. Quentic tukee sinua optimaalisesti myös hallintajärjestelmien käyttöönotossa ja ylläpidossa ISO 9001:n, ISO 14001:n, ISO 27001:n, ISO 45001:n ja ISO 50001:n mukaan.

Hae lisätietoja

"Jos tuntee yhden, tuntee kaikki: Quentic on intuitiivisesti ohjattavissa ja yksinkertainen käyttää. Jos tuntee yhden moduulin rakenteen, löytää heti perille myös kaikissa muissa moduuleissa."

Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X