Vaaralliset aineet luettelo järjestelmällä

Quenticin vaarallisten aineiden hallinnan ohjelmistomoduulilla

Laadi vaarallisten aineiden luettelo Quenticillä dokumentointivelvollisuutesi täyttämiseksi järjestelmällisesti ja kattavan yleiskatsauksen saamiseksi. Etsi käden käänteessä kaikki halutut tiedot vaarallisten aineiden palvelusta ja ota huomioon tarvittavat merkinnät. Standardoidut tarkastus- ja hyväksymisprosessit tuovat selvyyttä vaarallisten aineiden käsittelyyn käytännössä.

Vaaralliset aineet.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Tietojen niputtaminen ja hakeminen

 • Kaikkien kemiallisten ja biologisten aineiden ja vaarallisten aineiden yhtenäinen kuvaus vaarallisten aineiden luettelossa
 • Yksityiskohtaiset tiedot aineiden ominaisuuksista, sisällyksestä, CAS-numeroista, EG-numeroista, käyttöä koskevista asiasanoista REACH-asetuksen mukaan jne.
 • Pikakatsaus tärkeimpien tietojen hakemiseksi nopeasti
 • Joustavat suodatin- ja vientimahdollisuudet johtavat tarvepainotteisiin vaarallisten aineiden luetteloihin
 • Hyväksymisprosessien suorittaminen vaarallisten aineiden luetteloille
 • Lausuntojen ja testitulosten kirjaaminen käyttötarkoituksiin
 • Käyttökiellot eroteltu ainesosien pitoisuuksien ja käyttöalojen mukaan

Käytön tarkastaminen ja hyväksyminen

Käyttöpaikkojen määrittäminen

 • Käyttöalueet ja kemiallisten ja biologisten aineiden ja vaarallisten aineiden varastojen kuvaaminen
 • Täydellinen yleiskatsaus varastomääriin ja käyttötarkoituksiin
 • Yhteisvarastoinnin luotettavuuden automaattinen tarkastaminen
 • Erityinen vaarallisten aineiden rekisteri eri yritystoiminta-aloille valmistettavissa
 • Kuvamerkit, H-lausekkeet, EUH-lausekkeet ja P-lausekkeet GHS/CLP:n mukaan
 • Etiketit vaarallisten aineiden säiliöiden merkintään hiiren napsautuksella
 • Etikettien pohjat eri formaatteina ja kokoina

Tunnistemerkintöjen laatiminen


Quentic – heti valmiina käyttöön

Esivalmistetut luettelot sisältöaineista annamme mielellämme pyynnöstä käyttöösi Quentic-järjestelmässäsi, esim. kemikaalikieltoasetuksen tai CLP:n ja REACH:n perusteella. Samoin jo saatavilla olevien vaarallisten aineiden luettelosi tuominen on mahdollista, jotta vaarallisten aineiden luettelosi olisi heti valmiina käyttöön.

Turvallisuustiedotteiden hallinnointi

Toimittajiesi turvallisuustiedotteita voit myös hallinnoida selkeästi Quenticillä.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Olemme löytäneet kestävän ratkaisun varrallisten aineiden seurantaamme varten. Vaaralliset työaineet on meillä keskitetysti kuvattuna Queticiin ja kaikki niitä koskevat tiedot ovat helppojen hakukyselyiden avulla vastuussa olevien käytettävissä."