Vaaralliset aineet luettelo järjestelmällä

Quenticin vaarallisten aineiden hallinnan ohjelmistomoduulilla

Vaaralliset aineet.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Tietojen niputtaminen ja hakeminen

 • Kaikkien kemiallisten ja biologisten aineiden ja vaarallisten aineiden yhtenäinen kuvaus vaarallisten aineiden luettelossa
 • Yksityiskohtaiset tiedot aineiden ominaisuuksista, sisällyksestä, CAS-numeroista, EG-numeroista, käyttöä koskevista asiasanoista REACH-asetuksen mukaan jne.
 • Pikakatsaus tärkeimpien tietojen hakemiseksi nopeasti
 • Joustavat suodatin- ja vientimahdollisuudet johtavat tarvepainotteisiin vaarallisten aineiden luetteloihin
 • Hyväksymisprosessien suorittaminen vaarallisten aineiden luetteloille
 • Lausuntojen ja testitulosten kirjaaminen käyttötarkoituksiin
 • Käyttökiellot eroteltu ainesosien pitoisuuksien ja käyttöalojen mukaan

Käytön tarkastaminen ja hyväksyminen

Käyttöpaikkojen määrittäminen

 • Käyttöalueet ja kemiallisten ja biologisten aineiden ja vaarallisten aineiden varastojen kuvaaminen
 • Täydellinen yleiskatsaus varastomääriin ja käyttötarkoituksiin
 • Yhteisvarastoinnin luotettavuuden automaattinen tarkastaminen
 • Erityinen vaarallisten aineiden rekisteri eri yritystoiminta-aloille valmistettavissa
 • Kuvamerkit, H-lausekkeet, EUH-lausekkeet ja P-lausekkeet GHS/CLP:n mukaan
 • Etiketit vaarallisten aineiden säiliöiden merkintään hiiren napsautuksella
 • Etikettien pohjat eri formaatteina ja kokoina

Tunnistemerkintöjen laatiminen


Quentic – heti valmiina käyttöön

Esivalmistetut luettelot sisältöaineista annamme mielellämme pyynnöstä käyttöösi Quentic-järjestelmässäsi, esim. kemikaalikieltoasetuksen tai CLP:n ja REACH:n perusteella. Samoin jo saatavilla olevien vaarallisten aineiden luettelosi tuominen on mahdollista, jotta vaarallisten aineiden luettelosi olisi heti valmiina käyttöön.

Turvallisuustiedotteiden hallinnointi

Toimittajiesi turvallisuustiedotteita voit myös hallinnoida selkeästi Quenticillä.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin Vaaralliset aineetmoduulin ominaisuuksia

Turvallisuustiedotteiden hallinnointi selkeästi

Turvallisuustiedotteet ovat kemikaalien käyttäjille korvaamattomia aineiden ominaisuuksien ja käyttöriskien selvittämiseksi. Sitäkin tärkeämpää, että turvallisuuskeskeiset tiedot pidetään aina ajan tasalla. Juuri tässä sinua auttaa ohjelmistomme Quentic – ja tarjoaa sinulle samalla parhaimman mukavuuden turvallisuustiedotteiden laatimisessa, version kontrolleissa ja jatkotilauksissa.

Hae lisätietoja

Vaaralliset aineet riskien arvioinnit

Vaarallisilla aineilla tapahtuvien toimien määrätyt riskiarvioinnit voit luoda Quenticissä näppärästi. Selvitä ja arvioi kulloisetkin riskit ja tarkasta, onko vaarallisten aineiden korvaus mahdollinen. Suojelutoimenpiteiden järjestäminen sujuu automaattisesti ja noudattaa todistettua standardia.

Hae lisätietoja

Vaaralliset aineet käyttöohjeet

Vaaralliset aineet käsittelyä koskevat käyttöohjeet on kätevä laatia Quenticillä. Tässä taitava tiedonhallinta osoittaa kykynsä: yleispätevät vaarallista ainetta koskevat määräykset helpottavat erityisten käyttöohjeiden johtamista myös suurina määrinä. Vähällä vaivalla saat näin ollen vaarallisen aineen eri käyttöalueille kulloinkin tarkasti mitoitettuja sisältöjä.

Hae lisätietoja

Vaaralliset aineet kuljetukset hallinnassasi

Quentic tarjoaa myös Vaaralliset aineetan sopivan ratkaisun. Käytä keskitettyä vaarallisten aineiden luetteloa hyödyllisenä viitteenä kuvauksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta kadulla, rautateillä ja vesiväylillä. Automatisoidut luotettavuustarkastukset antavat sinulle tarvittavan kontrollin. Vaatimustenmukaiset kuljetuspaperit ovat sitten vain hiiren klikkauksen päässä !

Hae lisätietoja

Vaarallisille aineille altistuksen huolellinen dokumentointi

Työntekijät, jotka altistuvat työpaikallaan CMR-aineille – vaarallisille aineille, joissa on karsinogeeneja, mutageeneja tai lisääntymiselle toksisia ominaisuuksia – ovat erityisten alttiita terveysriskeille. Tästä syystä kaikki altistumiset on selvitettävä perinpohjaisesti. Quenticin ansiosta saat tähän järjestelmällisen toimintatavan, joka kattaa kaikki osapuolet.

Hae lisätietoja
Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

INEOS Köln

Nolla onnettomuutta ja nolla ympäristöongelmaa: tämä on kemianalan yrityksen INEOS Kölnin tavoite. Lue, kuinka Quentic on auttanut vaarallisten aineiden rekisterin luomisessa ja läheltä piti -tilanteiden …

Lue menestystarina

Quentic Vaaralliset aineet

Oikean ohjelmiston avulla vaaralliset aineet ovat täysin hallinnassa. Videolta näet, kuinka Quenticin moduuli tukee lainmukaisten määräysten tarkkaa noudattamista ja huolehtii maksimaalisesta läpinäkyvyydestä …

Katso video

DATEV

Kuinka sopeuttaa yrityksen vaarallisten aineiden hallintajärjestelmä nopeasti ja tehokkaasti uusien säädösten vaatimuksiin? Lue, kuinka DATEV hyödyntää ohjelmistoa kestävänä ratkaisuna vaarallisten aineiden hallinnassa.

Lue menestystarina
Resursseihin

"Olemme löytäneet kestävän ratkaisun vaarallisten aineiden seurantaamme varten. Vaaralliset työaineet on meillä keskitetysti kuvattuna Queticiin ja kaikki niitä koskevat tiedot ovat helppojen hakukyselyiden avulla vastuussa olevien käytettävissä." 

X