Vaarallisille aineille altistuksen huolellinen dokumentointi

Quenticin vaarallisten aineiden hallinnan ohjelmistomoduulilla

Työntekijät, jotka altistuvat työpaikallaan CMR-aineille – vaarallisille aineille, joissa on karsinogeeneja, mutageeneja tai lisääntymiselle toksisia ominaisuuksia – ovat erityisten alttiita terveysriskeille. Tästä syystä kaikki altistumiset on selvitettävä perinpohjaisesti. Quenticin ansiosta saat tähän järjestelmällisen toimintatavan, joka kattaa kaikki osapuolet.

Kaikkien vaarallisille aineille altistusten tarkastettu luettelo.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Altistuksista ilmoittaminen

 • Työntekijät voivat standardoida oman CMR-aineiden käsittelynsä ja laatia sen toisistaan riippumatta 
 • Työn keston, toimien, käytettyjen suojelutoimenpiteiden jne. kirjaaminen 
 • Tiedot välitetään suoraan vastuuhenkilöille, esim. vaarallisista aineista vastaavalle
 • Keskitetysti osoitetut tiedot vaarallisten aineiden käytöstä ovat oikeutettujen käyttäjien ymmärrettävissä ja käsiteltävissä 
 • Vaarallisuusryhmien yksilöinti hengityksen ja ihokontaktin osalta 
 • Toimenpidetasojen myöntäminen antaa suuntaviivoja sen suhteen, ovatko käytetyt suojelutoimenpiteet riittäviä

Edellytysten ja suojelutoimenpiteiden tarkastaminen

Kuormitusarvojen arviointi

 • Pitoisuusarvojen dokumentointi vaarallisille aineille altistumisen osalta 
 • Tarkkojen mittausarvojen esittäminen tai arvioitujen arvojen tai laatutekijöiden ilmoittaminen 
 • Luo perustan vertailulle hyväksymis- ja toleranssipitoisuuksilla
 • Automaattinen vertailu, mitä pätevyyksiä altistuminen edellyttää ja mitä työntekijöiden pätevyyksiä on tosiasiallisesti käytössä
 • Mahdollistaa tavoitteen ja nykytilan vertailun yhdellä silmäyksellä
 • Pitää huolta siitä, että työntekijät ovat riittävästi koulutettuja vaarallisten aineiden käyttöön

Pätevyyksien lisääminen


Löydökset ja raportit

Jotta vaarallisille aineille altistumisen tiedot voidaan valmistella myös ulkoisesti tarpeen mukaan, käytössäsi on raportointitoiminto Quenticissä. Huolehdi terveyden suojelussa oikeissa paikoissa avoimuudesta esim. välittämällä työntekijään liittyvät löydökset lääkärin tutkimuksiin tai työntekijän erotessa toimittamalla eteenpäin kaikki asiakirjat.

Pätevyydet ja koulutukset

Työntekijöiden pätevyydet ja koulutukset – myös vaarallisten aineiden käytön osalta – järjestät yhteisesti moduulissa "työturvallisuus".

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

INEOS Köln

Nolla onnettomuutta ja nolla ympäristöongelmaa: tämä on kemianalan yrityksen INEOS Kölnin tavoite. Lue, kuinka Quentic on auttanut vaarallisten aineiden rekisterin luomisessa ja läheltä piti -tilanteiden …

Lue menestystarina

Quentic Vaaralliset aineet

Oikean ohjelmiston avulla vaaralliset aineet ovat täysin hallinnassa. Videolta näet, kuinka Quenticin moduuli tukee lainmukaisten määräysten tarkkaa noudattamista ja huolehtii maksimaalisesta läpinäkyvyydestä …

Katso video

DATEV

Kuinka sopeuttaa yrityksen vaarallisten aineiden hallintajärjestelmä nopeasti ja tehokkaasti uusien säädösten vaatimuksiin? Lue, kuinka DATEV hyödyntää ohjelmistoa kestävänä ratkaisuna vaarallisten aineiden hallinnassa.

Lue menestystarina
Resursseihin

"Olemme löytäneet kestävän ratkaisun varrallisten aineiden seurantaamme varten. Vaaralliset työaineet on meillä keskitetysti kuvattuna Queticiin ja kaikki niitä koskevat tiedot ovat helppojen hakukyselyiden avulla vastuussa olevien käytettävissä." 

X