Vaarallisille aineille altistuksen huolellinen dokumentointi

Quenticin vaarallisten aineiden hallinnan ohjelmistomoduulilla

Kaikkien vaarallisille aineille altistusten tarkastettu luettelo.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Altistuksista ilmoittaminen

 • Työntekijät voivat standardoida oman CMR-aineiden käsittelynsä ja laatia sen toisistaan riippumatta 
 • Työn keston, toimien, käytettyjen suojelutoimenpiteiden jne. kirjaaminen 
 • Tiedot välitetään suoraan vastuuhenkilöille, esim. vaarallisista aineista vastaavalle
 • Keskitetysti osoitetut tiedot vaarallisten aineiden käytöstä ovat oikeutettujen käyttäjien ymmärrettävissä ja käsiteltävissä 
 • Vaarallisuusryhmien yksilöinti hengityksen ja ihokontaktin osalta 
 • Toimenpidetasojen myöntäminen antaa suuntaviivoja sen suhteen, ovatko käytetyt suojelutoimenpiteet riittäviä

Edellytysten ja suojelutoimenpiteiden tarkastaminen

Kuormitusarvojen arviointi

 • Pitoisuusarvojen dokumentointi vaarallisille aineille altistumisen osalta 
 • Tarkkojen mittausarvojen esittäminen tai arvioitujen arvojen tai laatutekijöiden ilmoittaminen 
 • Luo perustan vertailulle hyväksymis- ja toleranssipitoisuuksilla
 • Automaattinen vertailu, mitä pätevyyksiä altistuminen edellyttää ja mitä työntekijöiden pätevyyksiä on tosiasiallisesti käytössä
 • Mahdollistaa tavoitteen ja nykytilan vertailun yhdellä silmäyksellä
 • Pitää huolta siitä, että työntekijät ovat riittävästi koulutettuja vaarallisten aineiden käyttöön

Pätevyyksien lisääminen


Löydökset ja raportit

Jotta vaarallisille aineille altistumisen tiedot voidaan valmistella myös ulkoisesti tarpeen mukaan, käytössäsi on raportointitoiminto Quenticissä. Huolehdi terveyden suojelussa oikeissa paikoissa avoimuudesta esim. välittämällä työntekijään liittyvät löydökset lääkärin tutkimuksiin tai työntekijän erotessa toimittamalla eteenpäin kaikki asiakirjat.

Pätevyydet ja koulutukset

Työntekijöiden pätevyydet ja koulutukset – myös vaarallisten aineiden käytön osalta – järjestät yhteisesti moduulissa "työturvallisuus".

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin Vaaralliset aineetmoduulin ominaisuuksia

Vaaralliset aineet luettelo järjestelmällä

Laadi vaarallisten aineiden luettelo Quenticillä dokumentointivelvollisuutesi täyttämiseksi järjestelmällisesti ja kattavan yleiskatsauksen saamiseksi. Etsi käden käänteessä kaikki halutut tiedot vaarallisten aineiden palvelusta ja ota huomioon tarvittavat merkinnät. Standardoidut tarkastus- ja hyväksymisprosessit tuovat selvyyttä vaarallisten aineiden käsittelyyn käytännössä.

Hae lisätietoja

Turvallisuustiedotteiden hallinnointi selkeästi

Turvallisuustiedotteet ovat kemikaalien käyttäjille korvaamattomia aineiden ominaisuuksien ja käyttöriskien selvittämiseksi. Sitäkin tärkeämpää, että turvallisuuskeskeiset tiedot pidetään aina ajan tasalla. Juuri tässä sinua auttaa ohjelmistomme Quentic – ja tarjoaa sinulle samalla parhaimman mukavuuden turvallisuustiedotteiden laatimisessa, version kontrolleissa ja jatkotilauksissa.

Hae lisätietoja

Vaaralliset aineet riskien arvioinnit

Vaarallisilla aineilla tapahtuvien toimien määrätyt riskiarvioinnit voit luoda Quenticissä näppärästi. Selvitä ja arvioi kulloisetkin riskit ja tarkasta, onko vaarallisten aineiden korvaus mahdollinen. Suojelutoimenpiteiden järjestäminen sujuu automaattisesti ja noudattaa todistettua standardia.

Hae lisätietoja

Vaaralliset aineet käyttöohjeet

Vaaralliset aineet käsittelyä koskevat käyttöohjeet on kätevä laatia Quenticillä. Tässä taitava tiedonhallinta osoittaa kykynsä: yleispätevät vaarallista ainetta koskevat määräykset helpottavat erityisten käyttöohjeiden johtamista myös suurina määrinä. Vähällä vaivalla saat näin ollen vaarallisen aineen eri käyttöalueille kulloinkin tarkasti mitoitettuja sisältöjä.

Hae lisätietoja

Vaaralliset aineet kuljetukset hallinnassasi

Quentic tarjoaa myös Vaaralliset aineetan sopivan ratkaisun. Käytä keskitettyä vaarallisten aineiden luetteloa hyödyllisenä viitteenä kuvauksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta kadulla, rautateillä ja vesiväylillä. Automatisoidut luotettavuustarkastukset antavat sinulle tarvittavan kontrollin. Vaatimustenmukaiset kuljetuspaperit ovat sitten vain hiiren klikkauksen päässä !

Hae lisätietoja
Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

INEOS Köln

Nolla onnettomuutta ja nolla ympäristöongelmaa: tämä on kemianalan yrityksen INEOS Kölnin tavoite. Lue, kuinka Quentic on auttanut vaarallisten aineiden rekisterin luomisessa ja läheltä piti -tilanteiden …

Lue menestystarina

Quentic Vaaralliset aineet

Oikean ohjelmiston avulla vaaralliset aineet ovat täysin hallinnassa. Videolta näet, kuinka Quenticin moduuli tukee lainmukaisten määräysten tarkkaa noudattamista ja huolehtii maksimaalisesta läpinäkyvyydestä …

Katso video

DATEV

Kuinka sopeuttaa yrityksen vaarallisten aineiden hallintajärjestelmä nopeasti ja tehokkaasti uusien säädösten vaatimuksiin? Lue, kuinka DATEV hyödyntää ohjelmistoa kestävänä ratkaisuna vaarallisten aineiden hallinnassa.

Lue menestystarina
Resursseihin

"Olemme löytäneet kestävän ratkaisun vaarallisten aineiden seurantaamme varten. Vaaralliset työaineet on meillä keskitetysti kuvattuna Queticiin ja kaikki niitä koskevat tiedot ovat helppojen hakukyselyiden avulla vastuussa olevien käytettävissä." 

X