Poikkeamien hallinta

Quentic App -sovelluksella

Reagoi tapahtumiin suoraan tapahtumapaikalla.

Näin yksinkertaisesti se käy Quentic App -sovelluksella!

Raportoinnin aloittaminen

 • Valitse ja käytä valmiita Quentic-raportointipohjia tai laadi omat raportointilomakkeet.
 • Julkisen raportointitoiminnon avulla on mahdollista ottaa mukaan henkilöitä ilman, että heidän tarvitsee kirjautua sovellukseen.
 • Säästät aikaa ennalta määritettyjen kysymysten ja vastausvaihtoehtojen avulla.
 • Suosittele välittömiä toimia suoraan lomakkeessa.
 • Vastuuhenkilöille ilmoitetaan heti.
 • Ota älypuhelimellasi valokuva ja liitä se raporttiin.
 • Paikannuksen avulla saadaan tarkka tapahtumapaikka.
 • Lähetä tapahtumailmoitus nopeasti, ja palaa normaaliin päiväjärjestykseen!
 • Raportointitoiminto on käytettävissä myös offline-tilassa.

 

  

Hyödynnä mobiilit toiminnot

Yleiskuva ja analysointi keskitetysti

 • Ilmoitukset ilmestyvät portaaliin keskitetysti ja reaaliaikaisesti. 
 • Automaattisten toimipaikkatietojen avulla tiedot voidaan analysoida ja merkitä kartalle.
 • Quentic App sovelluksen SafetyFeed-toiminto tiedottaa tiimin muille jäsenille ja edistää työturvallisuusasioiden avointa jakamista.
 • Tietojen tarkempaa käsittelyä varten sovellus on yhdistettävissä Quentic Platform -alustaan.
 • Tapahtumaa voidaan tutkia tarkemmin ja antaa siihen lisätietoja.
 • Korjaavia ja suojaavia toimenpiteitä voidaan käynnistää, suorittaa ja seurata yksityiskohtaisesti.

Kattavampi käsittely Quentic Platform alustalla

Jatkotoimenpiteet tapahtuman jälkeen

 • Kehityksestä ja parannuksista ilmoitetaan osallisille.
 • Myös hyödylliset havainnot ja toimintaohjeet kannattaa jakaa.
 • Rakennetaan HSEQ-kulttuuri, jossa tapahtumat dokumentoidaan yksinkertaisesti ja nopeasti!

Erilaisten lomakepohjien hyödyntäminen

Quentic tarjoaa valmiita lomakkeita useimpiin käyttömahdollisuuksiin läheltä piti tilanteista ja vaaratilanteista aina henkilö-, esine- ja ympäristövahinkoihin asti. Myös yksilölliset tapaukset voidaan ilmoittaa ongelmitta! Laadi yrityksellesi omat lomakkeet kätevällä lomake-editorilla ja määritä niihin liittyvät yrityksen prosessit.

Haluatko lisää mahdollisuuksia poikkeamien hallintaan?

Saavuta synergiaetuja Quentic-ohjelmistomoduulilla Havainnot ja poikkeamat.

Tärkeimmät toiminnot

Quentic App

Riskienarviointi

Ilman kunnollista raportointityökalua riskianalyysit vaativat usein paljon aikaa ja edellyttävät ylimääräistä byrokratiaa ja paperitöitä. Erittäin riskialtis työ vaatii usein hyvin joustavaa suhtautumista viimehetken muutoksiin. Käytä Quentic App  sovellusta riskien arviointiin suoraan paikan päällä. Eri työvaiheiden arviointi on yhtä helppoa kuin dynaamisten riskianalyysien laatiminen tai väliaikaisten riskien arviointi paikan päällä. Pidä riskitietokantasi aina ajan tasalla ja säästä aikaa!

Hae lisätietoja

Tarkastukset ja auditoinnit paikan päällä

Toimitaanko työmailla aina sääntöjen mukaan? Jotta voidaan tarkistaa jäännösriskit ja tiedostetaan yleinen turvallisuustaso kentällä, HSE-henkilöstön ja yrityksen esimiesten täytyy suorittaa säännöllisiä tarkastuksia  ja auditointeja paikan päällä.  Kun tehdään turvallisuus- tai laatukierroksia tai tarkastetaan tiettyjä HSE-tunnuslukuja, käyntien jäsentelyssä voidaan käyttää Quentic App  sovellusta! Tavoitteista riippuen tulokset voidaan dokumentoida saman tien tai käyttämällä erityistä lomaketta.

Hae lisätietoja

Osoita johdon osallistuminen kentällä

Tehtaan tai muun johdon vierailut, kuten turvallisuuskävelyt, ovat tehokas tapa korostaa työturvallisuuden merkitystä koko yrityksessä ja lisätä tietoisuutta. Ne voidaan yhdistää turvatuokioihin, jotta voidaan kiinnittää huomiota tunnistettaviin kehityssuuntiin. Quentic App  sovellus auttaa valmistelemaan ja dokumentoimaan nämä tilaisuudet jäsennellysti ja kätevästi!

Hae lisätietoja

Hallintojärjestelmien auditoinnit

Hallintojärjestelmäsi sertifiointi standardin ISO 14001, ISO 45001 tai ISO 50001 mukaan edellyttää tarkkaa dokumentointia ja kattavaa raportointia. Auditointien pitäisi kuitenkin olla muutakin kuin pelkkää paperityötä. Varmista, että prosessiesi toteuttaminen on kestävällä pohjalla – Quentic App ‑sovelluksen avulla! Täytä ja dokumentoi helposti ja nopeasti standardin vaatimukset ja kirjaa tulokset. Ennalta määritettävät sähköpostiosoitteet ja push-ilmoitukset mahdollistavat välittömän tiedottamisen vastuuhenkilöille.

Hae lisätietoja

Yksilölliset käyttötapaukset

Quentic tarjoaa kattavan valikoiman valmiita ja toimivia lomakkeita eri aiheista: poikkeamailmoituksista riskianalyyseihin ja auditointituloksiin asti. Jos kuitenkin tarvitset jonkin lomakkeen tai tarkastuslistan valikoiman ulkopuolelta, voit myös luoda sen Quentic App ‑sovelluksella: laadi vain oma lomake ja määritä oman organisaatiosi prosessit tarpeidesi mukaan.  Yksilölliset käyttötapaukset ovat lisäksi hyvin joustavia yhteistyössä kolmansien osapuolten ja eri järjestelmien kanssa.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X