Poikkeamien hallinta

Quentic App -sovelluksella

Läheltä piti -tilanteisiin sekä esine- ja henkilövahinkoihin on reagoitava nopeasti, jotta pystytään estämään vahingot ja vammat tulevaisuudessa. Tee ilmoitus tapahtumasta kätevästi ja helposti, ja täydennä sitä muistiinpanoilla ja valokuvilla. Lisäksi Quentic App -sovellus auttaa rekisteröimään negatiivisten tapausten ohella myös positiiviset havainnot ja HSE-toimenpiteet tarkasti. Jaa toimintaohjeet tiimille ja oppikaa yhdessä!

Reagoi tapahtumiin suoraan tapahtumapaikalla.

Näin yksinkertaisesti se käy Quentic App -sovelluksella!

Raportoinnin aloittaminen

 • Valitse ja käytä valmiita Quentic-raportointipohjia tai laadi omat raportointilomakkeet.
 • Julkisen raportointitoiminnon avulla on mahdollista ottaa mukaan henkilöitä ilman, että heidän tarvitsee kirjautua sovellukseen.
 • Säästät aikaa ennalta määritettyjen kysymysten ja vastausvaihtoehtojen avulla.
 • Suosittele välittömiä toimia suoraan lomakkeessa.
 • Vastuuhenkilöille ilmoitetaan heti.
 • Ota älypuhelimellasi valokuva ja liitä se raporttiin.
 • Paikannuksen avulla saadaan tarkka tapahtumapaikka.
 • Lähetä tapahtumailmoitus nopeasti, ja palaa normaaliin päiväjärjestykseen!
 • Raportointitoiminto on käytettävissä myös offline-tilassa.

 

  

Hyödynnä mobiilit toiminnot

Yleiskuva ja analysointi keskitetysti

 • Ilmoitukset ilmestyvät portaaliin keskitetysti ja reaaliaikaisesti. 
 • Automaattisten toimipaikkatietojen avulla tiedot voidaan analysoida ja merkitä kartalle.
 • Quentic App sovelluksen SafetyFeed-toiminto tiedottaa tiimin muille jäsenille ja edistää työturvallisuusasioiden avointa jakamista.
 • Tietojen tarkempaa käsittelyä varten sovellus on yhdistettävissä Quentic Platform -alustaan.
 • Tapahtumaa voidaan tutkia tarkemmin ja antaa siihen lisätietoja.
 • Korjaavia ja suojaavia toimenpiteitä voidaan käynnistää, suorittaa ja seurata yksityiskohtaisesti.

Kattavampi käsittely Quentic Platform alustalla

Jatkotoimenpiteet tapahtuman jälkeen

 • Kehityksestä ja parannuksista ilmoitetaan osallisille.
 • Myös hyödylliset havainnot ja toimintaohjeet kannattaa jakaa.
 • Rakennetaan HSE-kulttuuri, jossa tapahtumat dokumentoidaan yksinkertaisesti ja nopeasti!

Erilaisten lomakepohjien hyödyntäminen

Quentic tarjoaa valmiita lomakkeita useimpiin käyttömahdollisuuksiin läheltä piti tilanteista ja vaaratilanteista aina henkilö-, esine- ja ympäristövahinkoihin asti. Myös yksilölliset tapaukset voidaan ilmoittaa ongelmitta! Laadi yrityksellesi omat lomakkeet kätevällä lomake-editorilla ja määritä niihin liittyvät yrityksen prosessit.

Haluatko lisää mahdollisuuksia poikkeamien hallintaan?

Saavuta synergiaetuja Quentic-ohjelmistomoduulilla Havainnot ja poikkeamat.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

Assistor-Uuttera

Assistor-Uuttera käyttää menestyksekkäästi Quentic Appia työntekijöiden havaitsemien työturvallisuusaiheiden raportointiin. Videolta näet syyt ohjelmistoratkaisun käyttöön ja saat vinkkejä menestyksekkääseen ohjelmiston …

Katso video

Quentic App

Hyödynnä Quentic Appia mobiilina työturvallisuuden, ympäristöjohtamisen ja kestävän kehityksen raportointikanavana. Katso, kuinka dokumentoit riskiarviot, auditoinnit, tarkastuskäynnit ja tapahtumat välittömästi paikasta …

Katso video

Empower

Rakennusyritykselle hyvä maine on välttämätön ja yrityksen työturvallisuuden on oltava sekä sisäisesti että ulkoisesti samalla tasolla. Lue, kuinka Empower on parantanut Quentic Appin avulla turvallisuus-, laatu- ja …

Lue menestystarina
Resursseihin

X