Riskienarviointi

Quentic App -sovelluksella

Reagoi riskeihin välittömästi.

Näin yksinkertaisesti se käy Quentic App sovelluksella!

Arvioi riski

 • Käytä riskianalyysissä valmiita lomakkeita tai laadi omat.
 • Määritä soveltamisala ja analysoi riskiä lähemmin vastausvaihtojen perusteella ottaen huomioon vaikutuksen, yleisyyden ja todennäköisyyden.
 • Arvioinnit voidaan suorittaa offline-tilassa ja ladata järjestelmään myöhemmin.
 • Dokumentoi valokuvilla ja liitä ne analyysiin.
 • Paikannuksen avulla saadaan tarkat tiedot tapahtumapaikasta.
 • Ryhdy tarvittaessa välittömästi toimenpiteisiin tai käynnistä turvatoimet.
 • Valitse vastuuhenkilö ja ilmoita hänelle sähköpostitse.
 • Aseta toteutuksen määräaika ja seuraa muutoksen etenemistä.

Käynnistä toimenpiteet välittömästi

Säilytä keskitetty yleiskuva

 • Kollegoille tiedotetaan uusista ilmoituksista, ja he voivat reagoida niihin sosiaalisesti SafetyFeed-toiminnon avulla.
 • Kaikki valokuvat ja ilmoitukset ilmestyvät keskitetysti ja reaaliaikaisesti portaaliin ja liitetään karttaan.
 • Arvioi riskit uudelleen turvatoimien käyttöönoton jälkeen.
 • Ilmoita seuraavat tapahtumat, vaarat ja riskit helposti Quentic App -sovelluksella ja päivitä siten olemassa oleva riskiluettelosi.

Pidä riskitietokantasi ajan tasalla

Jatka eteenpäin Quentic Platform alustalla

Siirry tarkempia käsittelytoimia varten Quentic Platform -alustalle ja tee siellä yksityiskohtaisempia riskianalyysejä. Lopuksi voidaan ottaa käyttöön määritetty työskentelymenetelmä lisäyksineen ja varoituksineen. Korjaavia ja suojaavia toimenpiteitä voidaan ohjata ja valvoa.

Haluatko lisää mahdollisuuksia poikkeamien hallintaan?

Saavuta synergiaetuja Quentic-ohjelmistomoduulilla Työturvallisuus.

Tärkeimmät toiminnot

Quentic App

Poikkeamien hallinta

Läheltä piti -tilanteisiin sekä esine- ja henkilövahinkoihin on reagoitava nopeasti, jotta pystytään estämään vahingot ja vammat tulevaisuudessa. Tee ilmoitus tapahtumasta kätevästi ja helposti, ja täydennä sitä muistiinpanoilla ja valokuvilla. Lisäksi Quentic App -sovellus auttaa rekisteröimään negatiivisten tapausten ohella myös positiiviset havainnot ja HSE-toimenpiteet tarkasti. Jaa toimintaohjeet tiimille ja oppikaa yhdessä!

Hae lisätietoja

Tarkastukset ja auditoinnit paikan päällä

Toimitaanko työmailla aina sääntöjen mukaan? Jotta voidaan tarkistaa jäännösriskit ja tiedostetaan yleinen turvallisuustaso kentällä, HSE-henkilöstön ja yrityksen esimiesten täytyy suorittaa säännöllisiä tarkastuksia  ja auditointeja paikan päällä.  Kun tehdään turvallisuus- tai laatukierroksia tai tarkastetaan tiettyjä HSE-tunnuslukuja, käyntien jäsentelyssä voidaan käyttää Quentic App  sovellusta! Tavoitteista riippuen tulokset voidaan dokumentoida saman tien tai käyttämällä erityistä lomaketta.

Hae lisätietoja

Osoita johdon osallistuminen kentällä

Tehtaan tai muun johdon vierailut, kuten turvallisuuskävelyt, ovat tehokas tapa korostaa työturvallisuuden merkitystä koko yrityksessä ja lisätä tietoisuutta. Ne voidaan yhdistää turvatuokioihin, jotta voidaan kiinnittää huomiota tunnistettaviin kehityssuuntiin. Quentic App  sovellus auttaa valmistelemaan ja dokumentoimaan nämä tilaisuudet jäsennellysti ja kätevästi!

Hae lisätietoja

Hallintojärjestelmien auditoinnit

Hallintojärjestelmäsi sertifiointi standardin ISO 14001, ISO 45001 tai ISO 50001 mukaan edellyttää tarkkaa dokumentointia ja kattavaa raportointia. Auditointien pitäisi kuitenkin olla muutakin kuin pelkkää paperityötä. Varmista, että prosessiesi toteuttaminen on kestävällä pohjalla – Quentic App ‑sovelluksen avulla! Täytä ja dokumentoi helposti ja nopeasti standardin vaatimukset ja kirjaa tulokset. Ennalta määritettävät sähköpostiosoitteet ja push-ilmoitukset mahdollistavat välittömän tiedottamisen vastuuhenkilöille.

Hae lisätietoja

Yksilölliset käyttötapaukset

Quentic tarjoaa kattavan valikoiman valmiita ja toimivia lomakkeita eri aiheista: poikkeamailmoituksista riskianalyyseihin ja auditointituloksiin asti. Jos kuitenkin tarvitset jonkin lomakkeen tai tarkastuslistan valikoiman ulkopuolelta, voit myös luoda sen Quentic App ‑sovelluksella: laadi vain oma lomake ja määritä oman organisaatiosi prosessit tarpeidesi mukaan.  Yksilölliset käyttötapaukset ovat lisäksi hyvin joustavia yhteistyössä kolmansien osapuolten ja eri järjestelmien kanssa.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X