Tarkastukset ja auditoinnit paikan päällä

Quentic App -sovelluksella

Toimitaanko työmailla aina sääntöjen mukaan? Jotta voidaan tarkistaa jäännösriskit ja tiedostetaan yleinen turvallisuustaso kentällä, HSE-henkilöstön ja yrityksen esimiesten täytyy suorittaa säännöllisiä tarkastuksia  ja auditointeja paikan päällä.  Kun tehdään turvallisuus- tai laatukierroksia tai tarkastetaan tiettyjä HSE-tunnuslukuja, käyntien jäsentelyssä voidaan käyttää Quentic App  sovellusta! Tavoitteista riippuen tulokset voidaan dokumentoida saman tien tai käyttämällä erityistä lomaketta.

Hallitse HSE-tietoja ja tee säännöllisiä turvallisuuskierroksia.

Näin yksinkertaisesti se käy Quentic App -sovelluksella!

Dokumentoi havainnot

 • Dokumentoi puuttuvat tiedot ja ennakoivat indikaattorit helposti.
 • Tee lyhyitä muistiinpanoja ja liitä niihin valokuvia.
 • Toimipaikkakohtaiset tiedot lisätään automaattisesti.
 • Tiedot jaetaan kollegoille reaaliaikaisen SafetyFeed-toiminnon ja kuvavirran avulla välittömästi.
 • Valitse sovelluksesta valmiit lomakkeet tarkastaessasi yksittäisiä tekijöitä, kuten putoamissuojaimia tai henkilösuojainten käyttöä.
 • Kirjaa kaikista tapahtumista sekä positiiviset että negatiiviset havainnot.
 • Lisää kommentteja ja valokuvia.
 • Saat määrällisen ja vertailukelpoisen käsityksen turvallisuustasosta.

Arvioi HSE-tunnuslukuja

Seuraa havaintoja

 • Kaikki valokuvat ja raportit ilmestyvät keskitetysti ja reaaliaikaisesti sovelluksen portaaliin ja liitetään karttaan.
 • Sovellus päivittää automaattisesti havaintojen määrän.
 • Sovelluksen avulla tuloksia voidaan lajitella ja viedä muihin järjestelmiin.
 • Turvallisuuspoikkeamia ja -tapahtumia voidaan tutkia ja tarkastella lähemmin Quentic Platform ‑alustalla.
 • Laadi yleisiä turvallisuusarviointeja, tunnista ennakoivia indikaattoreita ja tarkastele kehityssuuntia.
 • Käynnistä tarvittaessa korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Suorita lisäanalyyseja Quentic Platform alustalla

Työskentele offline-tilassa, lataa myöhemmin

Hyödynnä Quentic App sovelluksen monet raportointimahdollisuudet ajasta ja paikasta riippumatta. Oletko työmaalla ja haluaisit dokumentoida havaintosi paikan päällä, mutta saatavilla ei ole verkkoyhteyttä? Voit käyttää sovelluksen lomaketta tavalliseen tapaan: tiedot ladataan automaattisesti, kun verkkoyhteys palautuu – muita toimenpiteitä ei tarvita.

Haluatko lisää mahdollisuuksia poikkeamien hallintaan?

Saavuta synergiaetuja Quentic-ohjelmistomoduulilla Työturvallisuus.