Tarkastukset ja auditoinnit paikan päällä

Quentic App -sovelluksella

Hallitse HSEQ-tietoja ja tee säännöllisiä turvallisuuskierroksia.

Näin yksinkertaisesti se käy Quentic App -sovelluksella!

Dokumentoi havainnot

 • Dokumentoi puuttuvat tiedot ja ennakoivat indikaattorit helposti.
 • Tee lyhyitä muistiinpanoja ja liitä niihin valokuvia.
 • Toimipaikkakohtaiset tiedot lisätään automaattisesti.
 • Tiedot jaetaan kollegoille reaaliaikaisen SafetyFeed-toiminnon ja kuvavirran avulla välittömästi.
 • Valitse sovelluksesta valmiit lomakkeet tarkastaessasi yksittäisiä tekijöitä, kuten putoamissuojaimia tai henkilösuojainten käyttöä.
 • Kirjaa kaikista tapahtumista sekä positiiviset että negatiiviset havainnot.
 • Lisää kommentteja ja valokuvia.
 • Saat määrällisen ja vertailukelpoisen käsityksen turvallisuustasosta.

Arvioi HSEQ-tunnuslukuja

Seuraa havaintoja

 • Kaikki valokuvat ja raportit ilmestyvät keskitetysti ja reaaliaikaisesti sovelluksen portaaliin ja liitetään karttaan.
 • Sovellus päivittää automaattisesti havaintojen määrän.
 • Sovelluksen avulla tuloksia voidaan lajitella ja viedä muihin järjestelmiin.
 • Turvallisuuspoikkeamia ja -tapahtumia voidaan tutkia ja tarkastella lähemmin Quentic Platform ‑alustalla.
 • Laadi yleisiä turvallisuusarviointeja, tunnista ennakoivia indikaattoreita ja tarkastele kehityssuuntia.
 • Käynnistä tarvittaessa korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Suorita lisäanalyyseja Quentic Platform -alustalla

Työskentele offline-tilassa, lataa myöhemmin

Hyödynnä Quentic App sovelluksen monet raportointimahdollisuudet ajasta ja paikasta riippumatta. Oletko työmaalla ja haluaisit dokumentoida havaintosi paikan päällä, mutta saatavilla ei ole verkkoyhteyttä? Voit käyttää sovelluksen lomaketta tavalliseen tapaan: tiedot ladataan automaattisesti, kun verkkoyhteys palautuu – muita toimenpiteitä ei tarvita.

Haluatko lisää mahdollisuuksia poikkeamien hallintaan?

Saavuta synergiaetuja Quentic-ohjelmistomoduulilla Työturvallisuus.

Tärkeimmät toiminnot

Quentic App

Poikkeamien hallinta

Läheltä piti -tilanteisiin sekä esine- ja henkilövahinkoihin on reagoitava nopeasti, jotta pystytään estämään vahingot ja vammat tulevaisuudessa. Tee ilmoitus tapahtumasta kätevästi ja helposti, ja täydennä sitä muistiinpanoilla ja valokuvilla. Lisäksi Quentic App -sovellus auttaa rekisteröimään negatiivisten tapausten ohella myös positiiviset havainnot ja HSE-toimenpiteet tarkasti. Jaa toimintaohjeet tiimille ja oppikaa yhdessä!

Hae lisätietoja

Riskienarviointi

Ilman kunnollista raportointityökalua riskianalyysit vaativat usein paljon aikaa ja edellyttävät ylimääräistä byrokratiaa ja paperitöitä. Erittäin riskialtis työ vaatii usein hyvin joustavaa suhtautumista viimehetken muutoksiin. Käytä Quentic App  sovellusta riskien arviointiin suoraan paikan päällä. Eri työvaiheiden arviointi on yhtä helppoa kuin dynaamisten riskianalyysien laatiminen tai väliaikaisten riskien arviointi paikan päällä. Pidä riskitietokantasi aina ajan tasalla ja säästä aikaa!

Hae lisätietoja

Osoita johdon osallistuminen kentällä

Tehtaan tai muun johdon vierailut, kuten turvallisuuskävelyt, ovat tehokas tapa korostaa työturvallisuuden merkitystä koko yrityksessä ja lisätä tietoisuutta. Ne voidaan yhdistää turvatuokioihin, jotta voidaan kiinnittää huomiota tunnistettaviin kehityssuuntiin. Quentic App  sovellus auttaa valmistelemaan ja dokumentoimaan nämä tilaisuudet jäsennellysti ja kätevästi!

Hae lisätietoja

Hallintojärjestelmien auditoinnit

Hallintojärjestelmäsi sertifiointi standardin ISO 14001, ISO 45001 tai ISO 50001 mukaan edellyttää tarkkaa dokumentointia ja kattavaa raportointia. Auditointien pitäisi kuitenkin olla muutakin kuin pelkkää paperityötä. Varmista, että prosessiesi toteuttaminen on kestävällä pohjalla – Quentic App ‑sovelluksen avulla! Täytä ja dokumentoi helposti ja nopeasti standardin vaatimukset ja kirjaa tulokset. Ennalta määritettävät sähköpostiosoitteet ja push-ilmoitukset mahdollistavat välittömän tiedottamisen vastuuhenkilöille.

Hae lisätietoja

Yksilölliset käyttötapaukset

Quentic tarjoaa kattavan valikoiman valmiita ja toimivia lomakkeita eri aiheista: poikkeamailmoituksista riskianalyyseihin ja auditointituloksiin asti. Jos kuitenkin tarvitset jonkin lomakkeen tai tarkastuslistan valikoiman ulkopuolelta, voit myös luoda sen Quentic App ‑sovelluksella: laadi vain oma lomake ja määritä oman organisaatiosi prosessit tarpeidesi mukaan.  Yksilölliset käyttötapaukset ovat lisäksi hyvin joustavia yhteistyössä kolmansien osapuolten ja eri järjestelmien kanssa.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X