Hallintojärjestelmien auditoinnit

Quentic App -sovelluksella

Toteuta hallintojärjestelmien prosessit selkeästi.

Näin yksinkertaisesti se käy Quentic App -sovelluksella!

Valmistele auditointi

 • Jäsentele auditoinnit helposti ja suoraan.
 • Valitse toimipaikallesi sopivat lomakkeet, kuten kysymysluettelot, auditointityypit ja arviointiasteikot.
 • Laadi erityisvaatimusten perusteella yksilöllinen käyttötapaus lomake-editorin avulla.
 • Kirjaa havainnot ja löydökset lomakkeelle.
 • Tarkasta yhdenmukaisuus normien kanssa osoittamalla jokaisen kohdan tila yksinkertaisesti ja selvästi.
 • Ota valokuvia havainnollistamaan tilannetta.

Dokumentoi tulokset tarkasti

Varmista kehitystyön jatkuminen

 • Käynnistä tarvittaessa korjaavat toimenpiteet välittömästi.
 • Valitse vastuuhenkilöt ja informoi heitä.
 • Käytä nopeaan viestintään suoria viestejä.
 • Aseta toteutukselle määräaika ja valvo sen edistymistä helposti.
 • Yhdistä sovellus Quentic Platform -alustaan tietojen tarkempaa käsittelyä varten.
 • Tiedot ovat aina ajan tasalla.
 • Tarkista ja arvioi kokonaisvaltainen vaatimustenhallinta yksityiskohtaisesti ja käynnistä lisää jatkotoimenpiteitä.
 • Muokkaa tulokset selkeäksi raportiksi.
 • Hyödynnä kattavia arviointeja ja BI-mittaristoja.

Seuraa havaintoja

Quentic Connectin avulla käsiksi ulkopuolisten palveluntarjoajien sisältöihin

Quentic Connectin avulla voit liittää mukaan johtavien konsultointi- ja järjestelmätalojen palvelut, sillä Quenticin erilaisten lainsäädäntö- ja tarkastuspalveluita tarjoavien kumppaneiden integrointi on saumatonta. Tällöin voit hyödyntää auditoinnin valmiita, aina ajantasaisia kysymyslistoja!

Haluatko valvoa hallinto-ohjelmiasi paremmin?

Saavuta synergiaetuja Quentic-ohjelmistomoduulilla Riskit ja auditoinnit.

Tärkeimmät toiminnot

Quentic App

Poikkeamien hallinta

Läheltä piti -tilanteisiin sekä esine- ja henkilövahinkoihin on reagoitava nopeasti, jotta pystytään estämään vahingot ja vammat tulevaisuudessa. Tee ilmoitus tapahtumasta kätevästi ja helposti, ja täydennä sitä muistiinpanoilla ja valokuvilla. Lisäksi Quentic App -sovellus auttaa rekisteröimään negatiivisten tapausten ohella myös positiiviset havainnot ja HSE-toimenpiteet tarkasti. Jaa toimintaohjeet tiimille ja oppikaa yhdessä!

Hae lisätietoja

Riskienarviointi

Ilman kunnollista raportointityökalua riskianalyysit vaativat usein paljon aikaa ja edellyttävät ylimääräistä byrokratiaa ja paperitöitä. Erittäin riskialtis työ vaatii usein hyvin joustavaa suhtautumista viimehetken muutoksiin. Käytä Quentic App  sovellusta riskien arviointiin suoraan paikan päällä. Eri työvaiheiden arviointi on yhtä helppoa kuin dynaamisten riskianalyysien laatiminen tai väliaikaisten riskien arviointi paikan päällä. Pidä riskitietokantasi aina ajan tasalla ja säästä aikaa!

Hae lisätietoja

Tarkastukset ja auditoinnit paikan päällä

Toimitaanko työmailla aina sääntöjen mukaan? Jotta voidaan tarkistaa jäännösriskit ja tiedostetaan yleinen turvallisuustaso kentällä, HSE-henkilöstön ja yrityksen esimiesten täytyy suorittaa säännöllisiä tarkastuksia  ja auditointeja paikan päällä.  Kun tehdään turvallisuus- tai laatukierroksia tai tarkastetaan tiettyjä HSE-tunnuslukuja, käyntien jäsentelyssä voidaan käyttää Quentic App  sovellusta! Tavoitteista riippuen tulokset voidaan dokumentoida saman tien tai käyttämällä erityistä lomaketta.

Hae lisätietoja

Osoita johdon osallistuminen kentällä

Tehtaan tai muun johdon vierailut, kuten turvallisuuskävelyt, ovat tehokas tapa korostaa työturvallisuuden merkitystä koko yrityksessä ja lisätä tietoisuutta. Ne voidaan yhdistää turvatuokioihin, jotta voidaan kiinnittää huomiota tunnistettaviin kehityssuuntiin. Quentic App  sovellus auttaa valmistelemaan ja dokumentoimaan nämä tilaisuudet jäsennellysti ja kätevästi!

Hae lisätietoja

Yksilölliset käyttötapaukset

Quentic tarjoaa kattavan valikoiman valmiita ja toimivia lomakkeita eri aiheista: poikkeamailmoituksista riskianalyyseihin ja auditointituloksiin asti. Jos kuitenkin tarvitset jonkin lomakkeen tai tarkastuslistan valikoiman ulkopuolelta, voit myös luoda sen Quentic App ‑sovelluksella: laadi vain oma lomake ja määritä oman organisaatiosi prosessit tarpeidesi mukaan.  Yksilölliset käyttötapaukset ovat lisäksi hyvin joustavia yhteistyössä kolmansien osapuolten ja eri järjestelmien kanssa.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X