Osoita johdon osallistuminen kentällä

Quentic App sovelluksella

Tehtaan tai muun johdon vierailut, kuten turvallisuuskävelyt, ovat tehokas tapa korostaa työturvallisuuden merkitystä koko yrityksessä ja lisätä tietoisuutta. Ne voidaan yhdistää turvatuokioihin, jotta voidaan kiinnittää huomiota tunnistettaviin kehityssuuntiin. Quentic App  sovellus auttaa valmistelemaan ja dokumentoimaan nämä tilaisuudet jäsennellysti ja kätevästi!

Dokumentoi turvallisuuskävelyt ja turvatuokiot heti.

Näin yksinkertaisesti se käy Quentic App sovelluksella!

Osoita sitoutuminen turvallisuuskävelyillä

 • Dokumentoi havainnot ja tapahtumat nopeasti.
 • Tallenna johdon ja henkilöstön väliset keskustelut.
 • Korosta työturvallisuuden tärkeyttä ottamalla tarpeen tullen kuvia henkilöistä työssään, tiimistä tai tietyistä tapahtumista.
 • Paikannus aktivoidaan automaattisesti.
 • Turvatuokioita on pidettävä säännöllisesti, jotta voidaan keskustella turvallisuuskehityksestä ja -ohjelmista.
 • Valmistele tuokion aiheet etukäteen ja tee muistiinpanoja keskusteluista.
 • Kun kaikkiin kysymyksiin on saatu vastaukset, aihe voidaan merkitä käsitellyksi.

Jäsentele ja dokumentoi turvatuokiot.

Lisää työturvallisuuden kiinnostavuutta.

 • Kaikki valokuvat ja raportit tallennetaan keskitetysti ja helposti saataville, jotta voidaan lisätä läpinäkyvyyttä.
 • Henkilöstö voi reagoida sosiaalisesti Quenticin SafetyFeed-toiminnon avulla.
 • Keskitetty portaali antaa kattavan näkemyksen turvallisuustarpeista ja kehitysmahdollisuuksista toimipaikkojen ja yrityksen toimintojen suhteen.
 • Tarkastele ja valvo huomiota herättäviä kehityssuuntia.
 • Käynnistä korjaavat toimenpiteet suoraan Quentic App -sovelluksesta.
 • Laadi raportteja tai vertaile turvallisuustapahtumien määrää ennen turvallisuuskävelyä ja siihen liittyviä jatkotoimenpiteitä ja niiden jälkeen.

Käynnistä jatkotoimenpiteet

Käy läpi kerättyä tietoa, jotta löydät aiheita turvatuokioihin.

Turvatuokiot ovat tehokkaimpia, kun ne perustuvat tietopohjaisiin käsityksiin yrityksen ajantasaisesta HSE-toiminnasta. Lue uusimmat tapahtumailmoitukset ja tarkista riskitietokantasi, jotta tunnistat toistuvat ongelmat ja uudet riskit

Haluaisitko jäsennellyn järjestelmän näkökulmien ja riskien arviointiin?

Saavuta synergiaetuja Quentic-ohjelmistomoduulilla Riskit ja auditoinnit.