Osoita johdon osallistuminen kentällä

Quentic App sovelluksella

Dokumentoi turvallisuuskävelyt ja turvatuokiot heti.

Näin yksinkertaisesti se käy Quentic App sovelluksella!

Osoita sitoutuminen turvallisuuskävelyillä

 • Dokumentoi havainnot ja tapahtumat nopeasti.
 • Tallenna johdon ja henkilöstön väliset keskustelut.
 • Korosta työturvallisuuden tärkeyttä ottamalla tarpeen tullen kuvia henkilöistä työssään, tiimistä tai tietyistä tapahtumista.
 • Paikannus aktivoidaan automaattisesti.
 • Turvatuokioita on pidettävä säännöllisesti, jotta voidaan keskustella turvallisuuskehityksestä ja -ohjelmista.
 • Valmistele tuokion aiheet etukäteen ja tee muistiinpanoja keskusteluista.
 • Kun kaikkiin kysymyksiin on saatu vastaukset, aihe voidaan merkitä käsitellyksi.

Jäsentele ja dokumentoi turvatuokiot.

Lisää työturvallisuuden kiinnostavuutta.

 • Kaikki valokuvat ja raportit tallennetaan keskitetysti ja helposti saataville, jotta voidaan lisätä läpinäkyvyyttä.
 • Henkilöstö voi reagoida sosiaalisesti Quenticin SafetyFeed-toiminnon avulla.
 • Keskitetty portaali antaa kattavan näkemyksen turvallisuustarpeista ja kehitysmahdollisuuksista toimipaikkojen ja yrityksen toimintojen suhteen.
 • Tarkastele ja valvo huomiota herättäviä kehityssuuntia.
 • Käynnistä korjaavat toimenpiteet suoraan Quentic App -sovelluksesta.
 • Laadi raportteja tai vertaile turvallisuustapahtumien määrää ennen turvallisuuskävelyä ja siihen liittyviä jatkotoimenpiteitä ja niiden jälkeen.

Käynnistä jatkotoimenpiteet

Käy läpi kerättyä tietoa, jotta löydät aiheita turvatuokioihin.

Turvatuokiot ovat tehokkaimpia, kun ne perustuvat tietopohjaisiin käsityksiin yrityksen ajantasaisesta HSEQ-toiminnasta. Lue uusimmat tapahtumailmoitukset ja tarkista riskitietokantasi, jotta tunnistat toistuvat ongelmat ja uudet riskit

Haluaisitko jäsennellyn järjestelmän näkökulmien ja riskien arviointiin?

Saavuta synergiaetuja Quentic-ohjelmistomoduulilla Riskit ja auditoinnit.

Tärkeimmät toiminnot

Quentic App

Poikkeamien hallinta

Läheltä piti -tilanteisiin sekä esine- ja henkilövahinkoihin on reagoitava nopeasti, jotta pystytään estämään vahingot ja vammat tulevaisuudessa. Tee ilmoitus tapahtumasta kätevästi ja helposti, ja täydennä sitä muistiinpanoilla ja valokuvilla. Lisäksi Quentic App -sovellus auttaa rekisteröimään negatiivisten tapausten ohella myös positiiviset havainnot ja HSE-toimenpiteet tarkasti. Jaa toimintaohjeet tiimille ja oppikaa yhdessä!

Hae lisätietoja

Riskienarviointi

Ilman kunnollista raportointityökalua riskianalyysit vaativat usein paljon aikaa ja edellyttävät ylimääräistä byrokratiaa ja paperitöitä. Erittäin riskialtis työ vaatii usein hyvin joustavaa suhtautumista viimehetken muutoksiin. Käytä Quentic App  sovellusta riskien arviointiin suoraan paikan päällä. Eri työvaiheiden arviointi on yhtä helppoa kuin dynaamisten riskianalyysien laatiminen tai väliaikaisten riskien arviointi paikan päällä. Pidä riskitietokantasi aina ajan tasalla ja säästä aikaa!

Hae lisätietoja

Tarkastukset ja auditoinnit paikan päällä

Toimitaanko työmailla aina sääntöjen mukaan? Jotta voidaan tarkistaa jäännösriskit ja tiedostetaan yleinen turvallisuustaso kentällä, HSE-henkilöstön ja yrityksen esimiesten täytyy suorittaa säännöllisiä tarkastuksia  ja auditointeja paikan päällä.  Kun tehdään turvallisuus- tai laatukierroksia tai tarkastetaan tiettyjä HSE-tunnuslukuja, käyntien jäsentelyssä voidaan käyttää Quentic App  sovellusta! Tavoitteista riippuen tulokset voidaan dokumentoida saman tien tai käyttämällä erityistä lomaketta.

Hae lisätietoja

Hallintojärjestelmien auditoinnit

Hallintojärjestelmäsi sertifiointi standardin ISO 14001, ISO 45001 tai ISO 50001 mukaan edellyttää tarkkaa dokumentointia ja kattavaa raportointia. Auditointien pitäisi kuitenkin olla muutakin kuin pelkkää paperityötä. Varmista, että prosessiesi toteuttaminen on kestävällä pohjalla – Quentic App ‑sovelluksen avulla! Täytä ja dokumentoi helposti ja nopeasti standardin vaatimukset ja kirjaa tulokset. Ennalta määritettävät sähköpostiosoitteet ja push-ilmoitukset mahdollistavat välittömän tiedottamisen vastuuhenkilöille.

Hae lisätietoja

Yksilölliset käyttötapaukset

Quentic tarjoaa kattavan valikoiman valmiita ja toimivia lomakkeita eri aiheista: poikkeamailmoituksista riskianalyyseihin ja auditointituloksiin asti. Jos kuitenkin tarvitset jonkin lomakkeen tai tarkastuslistan valikoiman ulkopuolelta, voit myös luoda sen Quentic App ‑sovelluksella: laadi vain oma lomake ja määritä oman organisaatiosi prosessit tarpeidesi mukaan.  Yksilölliset käyttötapaukset ovat lisäksi hyvin joustavia yhteistyössä kolmansien osapuolten ja eri järjestelmien kanssa.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X