Julkaisut ja raportit

Asiantuntijoiden tuottamaa sisältöä

  • Safety Management Trend Report

    Mitä mahdollisuukisa, haasteita ja menestystekijöitä työturvallisuusjohtamisessa on vuonna 2019? ISO 45001, Industry 4.0, Turvallisuusjohtaminen: Turvallisuuden asiantuntijat kahdeksasta eri maasta kertovat mitkä ovat heidän mielestään tärkeimmät turvallisuusjohtamisen trendit tänä vuonna.

  • Whitepaper: Vastuiden jako

    Vähemmän on enemmän! 7 kriteeriä joita seuraamaalla vähennät vastuuriskiä, vähennät byrokratiaa vastuiden jaossa ja löydät oikeat henkilöt mukaan tiimiin.

  • Whitepaper: Kestävän kehityksen hallinta

    Kuinka voit järjestelmällisesti hallita eri sidosryhmien vaatimuksia ja vaikutuksia sekä markkinamahdollisuuksia ja suunnata yrityksesi toiminnot niihin. Rakenteellisen kestävän kehityksen hallinnan 12 etua.