Julkaisut ja raportit

Asiantuntijoiden tuottamaa sisältöä

Whitepaper: ISO 45001

Oletko valmis tutustumaan ISO 45001 ‑standardiin? Näin otat käyttöön uuden
työterveyden ja työturvallisuuden standardin.

Whitepaper: ISO 19600

Varmista vaatimustenmukaisuus koko arvoketjussa ISO 19600 -standardin mukaisella vaatimustenhallintajärjestelmällä (CMS)!
Tutustu uuden standardin käyttöönottoon, tehokkaaseen auditointiin ja sertifioinnin saamiseen.

Safety Management Trend Report

Mitkä ovat työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen mahdollisuudet, haasteet ja menestystekijät vuonna 2019? ISO 45001, Industry 4.0, tietoturvan hallinta: Kahdeksan maan asiantuntijat raportoivat tietoturvan hallinnan suuntauksista 2019.

Whitepaper: Vastuiden jako

Vähemmän on enemmän!
Vältä liiallista byrokratiaa tehtävien jakamisessa.
Näiden seitsemän vinkin käyttäminen käytännössä voi auttaa sinua sekä vähentämään vastuuriskiä, että valitsemaan oikeat työntekijät tehokkaaseen tiimiin.

Whitepaper: Kestävän kehityksen hallinta

Kuinka voit järjestelmällisesti hallita eri sidosryhmien vaatimuksia ja vaikutuksia sekä markkinamahdollisuuksia ja suunnata yrityksesi toiminnot niihin.
Rakenteellisen kestävän kehityksen hallinnan 12 etua.

Seuraa ajankohtaisia tapahtumia.